Lycke Woittiez: nog een frontlinie strijder

Lycke Woittiez

Drs Lycke Woittiez is infectioloog. Samen met de 3 andere infectiologen en een microbioloog in Suriname worden de taken verdeeld in de voorbereidingen van onder andere protocollen in het kader van de Covid-19 bestrijding en preventie. Zijzelf maakt onder andere deel uit van het team belast met de organisatie van de klinische patiëntenzorg en de 178 lijn. Van 178 wordt de supervisie om de beurt gedaan met de andere infectiologen. Op de 178 lijn beantwoorden de co-assistenten de telefoontjes, en die worden op de werkvloer gesuperviseerd door huisartsen en de klinische casuïstiek. Waar twijfel over is, wordt voorgelegd aan de infectiologen. Ook wordt er samen gebrainstormd over de structuur, de vragenlijsten en dergelijke.

De landelijke protocollen voor triage, diagnostiek en behandeling worden eigenlijk door alle betrokkenen doorgenomen, zo ook die welke handelen over het veilig terughalen van de repatrianten: hoe het moet voordat mensen in het vliegtuig stappen, hoe het moet wanneer ze in het vliegtuig zijn, en evenzo voor wanneer ze hier aankomen en uitstappen. Voor al die onderdelen zijn specifieke zaken waarop goed gelet moet worden, maar die verschillen niet heel veel van wat wij reeds kennen: temperatuur-opname, goede (hand)-hygiëne, het gebruik van mondkapjes, intakegesprekken met een goed afgestemde vragenlijst en veel meer staat er dan specifiek in beschreven.

Drs Woittiez zegt als infectioloog sowieso al hard te werken, maar onder de huidige omstandigheden moeten alle infectiologen en andere specialisten extra hard eraan trekken om alles in gereedheid te brengen en op zijn plaats te hebben. “Er gaat aan dit hele covid-gebeuren enorm veel organisatie, vergaderingen, planning, protocollen schrijven en meer vooraf, en je probeert gewoon zo goed mogelijk voorbereid te zijn, maar dat doen we samen met alle clinici. Via zoom gaven we ook al tweemaal nascholing voor huisartsen met de Stichting PostAcademisch Onderwijs Geneeskunde Suriname (SPAOGS), daar worden protocollen verstrekt over Covid. Daarnaast schrijven de infectiologen protocollen voor de tweede lijn. De reguliere zorg moet doorgaan, de huisartsen moeten op de hoogte zijn, maar het is niet de bedoeling dat zij corona-patiënten gaan opvangen. Daar hebben we 178 voor, dedicated griep poli’s, maar ook dat is allemaal zo goed als mogelijk uitgedacht.” 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: