34 kandidaten geschrapt van kandidatenlijsten Paramaribo

SPA, VVD en SDU verliezen DNA-kandidaten

Niet alle kandidaten die zijn opgegeven op diverse lijsten, zijn door de controle gekomen van het hoofdstembureau in kiesdistrict 1 (Paramaribo). Er zijn nogal wat fouten ontdekt. Van de 17 politieke organisaties die meedoen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen, hebben slechts 4 kandidatenlijsten ingediend die geen fouten hebben. Het gaat om de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), Nationale Democratische Partij (NDP), De Nieuwe Wind (DNW) en Democratie Ontwikkeling in Eenheid (DOE). Conform de artikelen 52, 68 en 83 van de Kiesregeling kunnen de NPS, DA ’91, BEP, Abop, A20, VVD, VHP, PL, SDU, Palu, SPA, PRO en Strei! binnen drie dagen in beroep gaan bij de president. De reden van schrappingen variëren van: het niet indienen van bewilligingsformulieren, het niet bereiken van de leeftijd van 21 jaar en kandidaten die op meerdere lijsten voorkomen. Daarnaast zij er ook kandidaten die geen CBB-uittreksel en nationaliteitsverklaring hebben ingediend. Vier DNA-kandidaten kunnen niet meedoen aan de verkiezingen. Het gaat om leden van de SPA, VVD en SDU. In totaal zijn er 34 fouten op de 13 lijsten door het hoofdstembureau te Paramaribo geconstateerd.

Veel kandidaten op meerdere lijsten

Bij de NPS komt één rr-kandidaat op de lijst voor waarbij het toegestane aantal kandidaten is overschreden. Daarnaast komt een andere rr-kandidaat voor op meer dan één partijlijst, te weten de NPS en de SDU. Voor wat DA ’91 betreft, worden twee rr-kandidaten geschrapt, omdat ze geen bewilligingsverklaring hebben ingediend. Dit is volgens het hoofdstembureau wel doorgegeven als verzuim aan de partij. Bij de BEP wordt één rr-kandidaat geschrapt, omdat die op meer dan één lijst voorkomt, namelijk de BEP en PL. Op DNA-niveau wordt bij de Abop een schaduwkandidaat geschrapt, omdat die geen bewilligingsformulier, CBB-uittreksel en nationaliteitsverklaring heeft ingediend. Bij A20 wordt één rr-kandidaat geschrapt, omdat zij pas op 12 april 2020 de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Dat is drie dagen na de indiening van de kandidatenlijsten. Daarnaast wordt een andere rr-kandidaat van A20 geschrapt, omdat hij op zowel de lijsten van A20 en de Palu voorkomt. Bij de VHP bereikt een rr-kandidaat pas op 23 april de leeftijd van 21 jaar. Bij de PL komen twee rr-kandidaten voor op meer dan één kandidatenlijst. De eerste komt voor op de lijsten van de de PL en PRO, terwijl de tweede op de lijsten van de PL en BEP voorkomt.

VVD heeft meeste schrappingen

Bij de VVD van Alice Amafo wordt één DNA-kandidaat door het hoofdstembureau geschrapt, omdat die geen bewilligingsverklaring heeft ingediend. Het gaat om Sebico Rodney Miguel. Daarnaast worden ook vijf rr-kandidaten van deze partij geschrapt. Eén van hen heeft twee bewilligingsverklaringen ingediend met opvallend genoeg twee verschillende handtekeningen. De tweede heeft geen bewilligingsverklaring, CBB-uittreksel en nationaliteitsverklaring ingediend. Drie anderen hebben geen bewilligingsverklaringen ingediend.  Dit alles is wel als verzuim aan de partij doorgegeven.

Twee DNA-kandidaten SDU geschrapt; meeste schrappingen

Bij de SDU van Celsius Waterberg wordt Fabienne Cruden op DNA-niveau geschrapt, omdat zij geen bewilligingsverklaring heeft ingediend. Ook Cheryl Ceder wordt op DNA-niveau geschrapt, omdat zij geen bewilligingsverklaring heeft ingediend. Op dr-niveau worden ook zes kandidaten geschrapt, omdat zij geen bewilligingsverklaringen hebben ingediend, terwijl één van hen ook geen CBB-uittreksel en nationaliteitsverklaring heeft ingediend. Op rr-niveau heeft een kandidaat de bewilligingsverklaring niet ondertekend, terwijl een andere de bewilligingsverklaring niet heeft ingediend.

DNA-kandidaat SPA geschrapt

Bij de Palu komt een rr-kandidaat voor op meer dan één kandidatenlijst, namelijk de Palu en PRO. Een andere rr-kandidaat heeft geen bewilligingsverklaring, noch CBB-uittreksel en nationaliteitsverklaring ingediend. Een derde rr-kandidaat van de Palu komt voor op de lijsten van de Palu en A20. Bij de SPA wordt Vannessa Wilma Paulus op DNA-niveau geschrapt, omdat de kandidaat nog geen twee jaren in Paramaribo woont. Op rr-niveau komt een kandidaat van een kandidaat zowel op de lijst van de SPA en Palu voor. Bij PRO komt een dr-kandidaat ook voor op de lijst van de PL, terwijl een rr-kandidaat ook voorkomt op de lijst van de Palu. Bij Strei! van Maisha Neus zal een rr-kandidaat pas  op 20 mei de leeftijd van 21 jaar bereiken. Eric Grauwde, ondervoorzitter van het hoofdstembureau stelt dat er heel hard is gewerkt. “De politieke partijen waar er sprake is van oneffenheden, hebben het hoofdstembureau scherp gehouden.” Grauwde wees erop dat na de toetsing op de geldigheid van de kandidatenlijsten de periode van colportage aanvangt. Elke politieke partij mag twee personen afvaardigen die als getuigen de colporteurs bijstaan bij het afgeven van de oproepingskaarten.

FR

.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: