Echtpaar Kromopawiro–Martowitono gehuldigd voor Diamantenhuwelijk

Het echtpaar Kromopawir –Martowitono mocht hun 60 jarig huwelijksjubileum (diamanten huwelijk) herdenken. Echtgenoot Kromopawiro, Kasbie Tambar is geboren in het district Suriname op 2 oktober 1930. In 1948 begon hij te werken bij het ministerie van O.W. & T tot aan zijn pensionering. Hij is een trouwe supporter geweest van S.V. Madura. Echtgenote Martowitono, Wakinem is geboren op 15 oktober 1945 in het district Suriname. Zij had de zorg over het gezin en werkte ook daarnaast als huishoudster. Het huwelijk werd gearrangeerd en voltrok zich op 10 april 1960 in het toen voormalig district Suriname nu het district Wanica. Uit dit huwelijk zijn er 4 kinderen geboren (2 zonen en 2 dochters), en daarnaast ook 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Op sociaal cultureel gebied is het echtpaar lid van de Rukun Islam Sedjati moskee. 

Het echtpaar mocht uit handen van de districtscommissaris mevr. Audrey Hankers, die vergezeld was van de districtssecretaris mevr. Rinia Sarman en de Adjunct districtssecretaris mevr. Astrid Wengo, de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk in ontvangst nemen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: