Wie heeft het onderzoek in de zaak Gentle verricht?

Sergio Gentle

De gemeenschap wil weten welk instantie het onderzoek van inspecteur van politie Sergio Gentle heeft verricht en op basis waarvan de politie heeft aangegeven dat Gentle geen bezoek heeft gebracht aan de aangehouden politieman A. De instanties die politiezaken onderzoeken, zijn OPZ en ITZ.  Geen van deze afdelingen heeft enig onderzoek verricht waaruit moest blijken dat Gentle niet naar het cellenhuis van Uitvlugt is geweest om de aangehouden politieman in de 6 kilo drugszaak te bezoeken. De PR-afdeling heeft op woensdag 8 april een bericht doen uitgaan waaruit blijkt dat uit ‘een’ onderzoek is gebleken dat Dagblad Suriname de plank mis heeft geslagen en dat de informatie die op de frontpage verschenen is over inspecteur Gentle niet op waarheid berust.

De PR-afdeling schrijft verder dat de politie graag die onderliggende stukken wil zien waaruit blijkt dat inspecteur Gentle wel op bezoek is geweest bij de in verzekering gestelde politieman. Als commentaar op hun artikel schrijft men het volgende: “Nou we weten dat KPS hun kopstukken vooral de hand boven het hoofd houdt. Zaken zijn, sinds Gentle en anderen binnen zijn gekomen op bepaalde posities, verergerd”. Een andere persoon reageerde als volgt: “Het Korps Politie Suriname moet niet op de stoel van de rechter zitten. Als het KPS het niet eens is met hetgeen geschreven is in Dagblad Suriname dient KPS naar de rechter te stappen en geen eigen rechter spelen. KPS, geef een goed voorbeeld. We leven nog steeds in een democratische rechtsstaat en laat het recht zegevieren. Ik hoop niet dat de instituten van KPS verzwakt zijn en dat bepaalde personen de dienst uitmaken”.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: