Fernald: “Toestand Covid-19 rechtvaardigt spoedwet over burgerlijke uitzonderingstoestand niet”

Ivan Fernald, NPS’er en ex-minister van Defensie, vindt dat er goed moet worden gekeken naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de spoedwet over burgerlijke uitzonderingstoestand (Wet Uitzonderingstoestand Covid-19). “Zijn er legitieme gronden voor zo een wet met ingrijpende gevolgen, die aan de ene kant de bevoegdheden van de president aanzienlijk kunnen vergroten en anderzijds de rechten van de burgers kunnen inperken? De toestand van Covid-19 rechtvaardigt niet een dergelijke wet”, zegt Fernald aan de krant. De wet heeft te maken met beheersing van de Covid-19 pandemie. De voormalige Defensieminister vraagt zich af of deze burgerlijke uitzonderingstoestand geen voorbode is op een noodtoestand. Zover Fernald als ex-minister van Defensie weet, kan de Nationale Veiligheidsraad pas zijn werkzaamheden beginnen als er een staat van oorlog is afgekondigd, oorlogsgevaar dreigt of staat van beleg is. “In elk geval als er een uitzonderingstoestand is, waarbij de veiligheid van de staat en van de openbare orde in gevaar is. Dat moet getoetst worden. Ik denk niet dat het op dit moment rechtvaardigt. Want we weten niet wat er daarna gaat gebeuren”, aldus Fernald.

DNA moet weer bijeenkomen om wet te herroepen

In de Veiligheidsraad hebben zitting: de president van republiek Suriname (voorzitter), de vicepresident, de ministers van Defensie en Justitie & Politie, de bevelhebber van het Nationaal Leger en de korpschef. Fernald benadrukt dat het niet om een wet gaat die voor een paar maanden zal gelden. Het kan volgens hem pas herroepen worden bij een nieuwe wet. Daarvoor zal De Nationale Assemblee weer bij elkaar moeten komen. Hij merkt op dat in ieder geval de huidige samenstelling van de DNA zich niet opstelt als beschermer van het volk, maar juist verlengstuk van de regering. Enkele voorbeelden van gelegenheidswetgeving zijn de wetten om het obligoplafond te schrappen, waardoor de regering vrij kan blijven lenen en hierdoor de koers is gaan toenemen. Een andere is de Alcoa-kwestie. “Een van de pijlers van de rechtstaat is wankel. Dat is het functioneren van de DNA. Naar de minderheid wordt er niet geluisterd”, aldus Fernald.

TM

error: Kopiëren mag niet!