VSB doet ook aan social distancing via virtueel contact

De VSB heeft haar operaties vanaf de Covid-19 crisis ook

“Waar niet noodzakelijk is, worden er geen fysieke bijeenkomsten gehouden”, meldt Bryan Renten, voorzitter van de VSB. Vergaderingen van het bestuur bijvoorbeeld worden ook zo veel als mogelijk digitaal gehouden. Waar dat niet mogelijk is, worden zeker de voorschriften uit de ‘5 minute Toolbox Talk’ in acht genomen.

Vanuit leden krijgt de VSB vragen en signalen over het gebruik van beeldbelapplicaties. Niet alle bedrijven beschikken momenteel (organisatiebreed) over veilige beeldbelapplicaties. Wegens de uitbraak van het Coronavirus bestaat wel de urgentie en behoefte, voor bijvoorbeeld intercollegiaal contact, contact met cliënten/verwanten en eventueel het contact faciliteren tussen cliënten en verwanten. Renten geeft aan dat ondertussen steeds meer bedrijven overstappen op applicaties die teleconferencing mogelijk maken. Hij noemt daarbij Skype, Whatsapp, Zoom en Blue Jeans.

Dit kan worden beschouwd als een eerste stap richting veilig beeldbellen. Medewerkers leren via, de vaak bekende, applicaties om gebruik te maken van beeldbellen. Wanneer een organisatie een veilige beeldbelapplicatie beschikbaar stelt aan medewerkers, is de stap naar  beeldbellen minder groot en makkelijker te nemen. Vele ondernemingen zien hierbij het gebruik van beeldbelapplicaties als een tijdelijke situatie, tot de eigen organisatie kan faciliteren in stabielere beeldbelapplicaties.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: