Overgroot deel regio Paramaribo was rustig

Binnen regio Paramaribo heeft de politie op twee ressorten te maken gehad met lockdown-overtreders. Op Latour hebben mensen hun wangedrag tentoongesteld. Zij barricadeerden de openbare weg en bij het zien van de politie namen zij steeds de benen. Volgens de politie speelde de ongehoorzame burgerij een kat en muisspelletje met de politie. Politie Latour heeft geen overtreders aangehouden en overgebracht. In ressort Geyersvlijt heeft de politie drie personen aangehouden en overgebracht. Het trio werd na 06.00 uur heengezonden.

In het resort Centrum hield de politie omstreeks 03.00 uur een man staande met een barbecue set in zijn bezit. De verdachte werd aangehouden en overgebracht. Hij verklaarde deze op straat te hebben aangetroffen en besloot die mee te nemen naar zijn verblijfplaats. De politie heeft geen aangifte gehad van diefstal van een BBQ-set en heeft de verdachte toen na verhoor heengezonden.

De ressorten, waaronder Flora, Uitvlugt, Nieuwe Haven en Livorno, hadden geen last van bandeloos gedrag. De politie heeft in de verschillende ressorten de surveillance uitgevoerd en merkte op dat de mensen bewust zijn en dat zij de gevolgen van het Coronavirus kennen. Zij hebben gehoor gegeven aan de oproep van de president en hebben zich keurig gedragen door vanaf 20.00 in de avond tot 06.00 uur in de ochtend zich niet op straat te begeven. De sterke arm hoopt dat de samenleving bewuster wordt, want de politie doet het niet om de burgerij te pesten. Het is in het belang en veiligheid van ons land en volk.

Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!