Asra strijdt voor behoud van de reisbureaubranche

In een onderhoud van de KLM-vertegenwoordiger met het bestuur van de Asra werd de verslechterde financiële situatie van de KLM aan de Asra voorgehouden als gevolg van Covid-19 en de maatregelen die de KLM wenst te nemen om de kosten te drukken. Eén daarvan is het schrappen van de 6% commissievergoeding van de Surinaamse reisagent al per 01 april a.s.; een datum die tijdens het onderhoud werd verschoven naar 01 mei 2020.

De Asra heeft als reactie hierop benadrukt dat niet alleen de KLM in financieel zwaar weer is vanwege Covid-19, maar ook de reisagenten. Vanaf 14 maart jl. is het luchtruim van Suriname gesloten en hebben de reisagenten sindsdien nul aan inkomsten. Er is ook geen zicht op een sociaal vangnet voor de reissector, waardoor reisagenten uitsluitend aangewezen zijn op hun reserves. Afhankelijk van de duur van deze situatie zullen enkele reisagenten wellicht hun personeel moeten ontslaan, terwijl het gevaar van sluiting van bedrijven niet ondenkbaar is.

Het is voor de ASRA daarom onbegrijpelijk dat de KLM juist in zo een kritieke fase voor de branche en het gehele land in het algemeen met zo een voornemen komt. De Asra -leden hebben dan ook unaniem gesteld in deze tijd en onder de huidige omstandigheden niet te kunnen meewerken aan enig voorstel dat hun inkomsten verder doet afnemen. De reisagenten benadrukken ook dat het niet aan hen is gelegen het staatsbesluit te amenderen of te beëindigen maar dat zulks het prerogatief is van onze regering; dit laatste wordt ook door de KLM-vertegenwoordiger onderschreven met respect voor het staatsbesluit, maar is van

mening dat een overeenstemming tussen de beide partijen – airline en reisagenten- het de regering makkelijk maakt het Staatsbesluit wederom ter discussie te stellen. De Asra wijst eveneens op het sneeuwbaleffect dat dit besluit zal hebben waarbij al de overige airlines, die tot dusverre hebben getoond geen moeite te hebben met het Staatsbesluit, aanleiding zullen vinden dezelfde weg op te gaan als de KLM. Overbodig hierin te stellen dat de commissievergoeding de belangrijkste bron van inkomsten is die de reisbureau-branche in stand houdt en arbeidsplaatsen garandeert.

Het bestuur van de ASRA zet nochtans de gesprekken met de KLM voort in de hoop een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Het bestuur van de Asra wordt dezer dagen ook door minister Chotkan van OWT&C ontvangen voor nader overleg over deze aangelegenheid. Dit meldt het bestuur van Asra.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: