Advocaat Serena Essed: “Afgelopen periode is er gewoon een staatsrechtelijk potje van gemaakt”

Aanname Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren niet rechtsgeldig

De Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is volgens advocaat Serena Essed een fundamenteel onrecht op verschillende niveaus en is bovendien niet op een legitieme danwel rechtsgeldige manier aangenomen, zoals dat door de grondwet wordt aangegeven. In een live videopresentatie op Facebook stelde Essed dat met het recente vonnis van het Hof van Justitie in de hoger beroepszaak van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan het duidelijk is geworden dat beide politici sinds 22 december 2015 geen deel meer uitmaken van De Nationale Assemblee en derhalve het hoogste college van staat sinds voornoemde datum niet met de grondwettelijke 51 leden, maar 49 leden heeft vergaderd en verschillende ontwerpwetten heeft aangenomen. Artikel 68 lid 1 van de Grondwet bepaalt heel duidelijk dat het DNA-lidmaatschap eindigt wanneer DNA-leden teruggeroepen zijn, en dat is in dit geval zo. Artikel 61 van de Grondwet luidt dat De Nationale Assemblee bestaat uit 51 leden. Wanneer er nu geen 51 leden meer zijn, zoals de Grondwet dat voorschrijft, brengt het volgens haar met zich mee dat DNA de taken, die aan haar zijn toebedeeld, dus niet kan uitoefenen. Eén van de taken van DNA is het goedkeuren van ontwerpwetgeving, die aan haar wordt voorgelegd.

Alle aangenomen wetten vanaf 22 december 2015 niet rechtsgeldig

Dus niet alleen de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is volgens haar niet legitiem, maar alle wetten vanaf 22 december 2015. Dit heeft volgens haar verstrekkendere gevolgen. “Naar mijn mening dient een voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), die kennis draagt van zo een vonnis van het hoogste rechtsprekend orgaan, vervolgens geen vergaderingen meer uit te schrijven om een nieuwe wet aan te nemen. Maar die dient eerst een vergadering te beleggen om zaken op orde te stellen, want De Nationale Assemblee bestaat niet meer uit 51 leden. Dit is een zeer belangrijke zaak waarnaar gekeken moet worden”, aldus Essed. Zij benadrukt dat het hier om een serieuze zaak gaat, omdat de wetgevende macht de rechterlijke macht dient te respecteren en haar uitspraken ook in acht dient te nemen. “Naar mijn mening is in de afgelopen periode gewoon een staatsrechtelijk potje van gemaakt”, aldus de advocaat die vindt dat het vonnis aan de laars is gelapt.

Verstrekkende gevolgen valutawet

De nieuwe Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren verbiedt een nieuwe wisselkoers te hanteren dan dat van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het tweede is dat alle transacties in contanten dienen te geschieden in SRD, er mogen geen overeenkomsten worden gesloten in een andere valuta dan SRD en als dat toch gebeurt, is die overeenkomst nietig. Verder is het ook nog verboden om goederen en diensten aan te bieden in vreemde valuta. De banken mogen ook geen vreemde valuta meer verkopen met uitzondering voor de betaling van ticketkosten, onderhoudsplicht, studie, medische doeleinden of het aanzuiveren van credit cards. Interessant volgens Essed is dat de minister van HI&T een lijst mag samenstellen van de essentiële importgoederen, waaronder voedingsmiddelen, medicamenten, productiemiddelen en voor de overheid noodzakelijke producten. “In geval een negatief advies verloop voor het betreffend jaar rapporteert, wordt er door de regering c.q. het ministerie van HI&T maatregelen getroffen om de import van niet essentiële goederen tijdelijk te beperken. Zodanig dat de deviezenuitstroom en deviezeninkomsten tenminste aan elkaar gelijk worden. Dat betekent dat eigenlijk alleen de basisgoederen dan geïmporteerd kunnen worden. Dit is heel erg verstrekkend”, aldus Essed.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: