Parlement zou nu moeten stoppen met vergaderen

Gezien de ontwikkelingen van het Coronavirus en de vele maatregelen die het crisisteam en NCCR dagelijks moeten nemen om het virus zoveel mogelijk in te dammen, is het goed om kritisch te kijken naar alle plekken waar er mensen bij elkaar komen. “Ik wil in dit artikel mijn aandacht focussen op het hoogste college van staat”, zegt dokter Amar Ramadhin.

“Het is een feit: mensenbijeenkomsten stimuleren de verspreiding van dit virus. Het advies van zowel de WHO als de CDC is dat groepen van meer dan 50 personen afgeraden wordt om bij elkaar te zijn. De districtscommissaris, op instructie van de regering handelde ook conform de richtlijnen en dat is prijzenswaardig. Vooralsnog is het een verantwoordelijkheid van het individu, maar het zal niet lang duren dat de overheid met zijn ten diensten staande middelen ook zal ingrijpen indien men de adviezen van de regering niet opvolgt. De “tequilaparty” is daar een goed voorbeeld van.”

“Ik kijk dagelijks naar de persconferenties van de overheid. En kijk elke dag ook uit naar de maatregelen welke op dagbasis worden genomen. Tot nu toe heb ik niets gehoord van een advies naar ons parlement. Ons parlement telt 51 assembleeleden. In de volgende onderbouwing wil ik het crisisteam slechts aangeven wat het nut is van het stopzetten van de bijeenkomst van parlementariërs.”

“Het parlement, indien in vergadering bijeen, telt de volgende personen bij elkaar maximaal 51 assembleeleden, griffiers en substituut-griffiers, regeringsleden (maximaal 19), technische ondersteuners van de regering (juristen, beleidsmedewerkers, adviseurs, secretaressen),  technische ondersteuners van het parlement (juristen), administratieve krachten van het parlement, de media, het publiek, bewakingsmedewerkers en transportmedewerkers e.a. Een voorzichtige schatting levert een aantal van meer dan 100 personen per vergadering bij elkaar op een plaats.”

“Als wij verder kijken naar de inrichting van het parlement, zitten zowel parlementariërs en regeringslieden op minder dan 1 meter afstand van elkaar. Geheel tegen het advies welke wij als gezondheidsmedewerkers dagelijks geven aan personen, bedrijven etc.”

“Tevens is een heel belangrijk advies welke gegeven wordt: “social distancing”. Dat houdt in dat mensen zoveel mogelijk worden geadviseerd om zich sociaal te isoleren. Het “contact” met iemand wordt door de WHO omschreven als: “face-to face contact met een persoon binnen 1 meter afstand voor langer dan 15 minuten”. Dat het parlement nu nog functioneert in deze Covid-19 tijd, gaat mijn verstand te boven. Er zijn geen dringende zaken die het parlement regardeert. De overheid is dagelijks in contact met het volk via de persconferenties. Wij moeten beseffen dat wij nu in een gezondheidscrisis zitten. Het parlement zou alleen bij elkaar mogen komen om bv. te beslissen over ingrijpende maatregelen om meer gelden beschikbaar te stellen of een crisisoplossing te zoeken indien nodig.”

“Ik roep hierbij de regering, m.n. het crisisteam en de NCCR, om per heden, de vergaderingen en bijeenkomsten in het parlement voorlopig op te schorten en de eigen gegeven adviezen naar de samenleving ook toepast op het parlement.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: