De politieke cultuur en ons bestuurssysteem remmen de ontwikkeling van Suriname

Populisme, etniciteit, patronage, clientisme.

Met het aantreden van een nieuwe regering in 2020 is de tijd rijp om uiteindelijk het mes erin te zetten. Nieuwe politieke leiders, integere bestuurders met moed, durf, daadkracht, kennis, kunde, visie en beleid zullen de ontwikkeling van Suriname ter hand moeten nemen.

Het Surinaamse volk zal in mei 2020 afscheid moeten nemen van al die charismatische leiders met beloften die vanaf 1975 zijn gedaan en die nooit gerealiseerd zijn. Het is geen tijd meer voor populistische uitspraken, etnische politiekvoering, patronage, clientisme en gestructureerde diep ingewortelde staatscorruptie van politici en hun netwerken  die zich schaamteloos en gewetenloos met staatsmiddelen verrijken.

Tussen 1933 tot 1938 heeft de democratisch gekozen populistische, charismatische en autoritaire leider Adolf Hitler, samen met Joseph Goebbels (staatspropaganda), de Gestapo (een militaire staatsterreur organisatie), de SS JUGEND (de Hitler Jugend organisatie—JONGEREN)  het Duitse volk zodanig doen brainwashen dat het grootste deel van het Duitse volk zijn uitspraken en valse beloften geloofden : “HEIL HITLER”, is alom bekend.

Het eindresultaat was dat Hitler al zijn generaals heeft doen vermoorden, dat Hitler en zijn vrouw zelfmoord pleegden, heel Europa in chaos, ellende en armoede heeft achtergelaten en Duitsland en het Duitse volk naar de verdoemenis heeft gebracht. Hitler heeft 6 miljoen Europese Joden in vernietigingskampen, gaskamers en bij massa-executies doen vernietigen en vermoorden. Uiteindelijk hebben twee politieke leiders in 1948 EUROPA gered: Sir Winston Churchill (  U.K. -Engeland -Great Brittain) en Franklin Delano Roosevelt (U.S.A).

Het menselijk falen.

Kundig , integer en rechtvaardig  overheidsfunctioneren, goed en behoorlijk bestuur bestuur, sterke staatsinstellingen ( “check & balances), democratische inrichting en organisatie van staat en bestuur (rechtsstaat & rule of law)  ontbreken vanaf 1975 . De oorzaak zijn o.a. etnische politiekvoering (verdeel en heers),  chantage politiek (warung politiek), patronage en clientisme. Het parlement (“huis van het volk”) is vanaf 1973 (NKP 1 en NPK —NPS ) een spreekbuis van alle zittende regeringen.

Als er gekwalificeerde personen, kundige en integere personen op de diverse posten binnen de staatsorganen en de diensten van het staatsbestuur zijn, dan is ook KWALITEIT bij besluitvorming, bestuur en ontwikkeling verwachtbaar.  Maar wie is verantwoordelijk voor de kwaliteiten bij de samenstelling van de regering zelf en het parlement, dat als voornaamste taak heeft controle op het staatsbestuur en goede regelgeving (wetten) moet zorgdragen.

Dat is de POLITIEK en onze politieke partijen en bovenal de autoritaire partijleiders (“eigenaar van de  partij”).

Politieke partijen.

Is daar kwaliteit aanwezig om voor de doorstroming van kwaliteit en integriteit te zorgen naar het parlement, regering, staatsorganen en al die overheidsdiensten? Is daar kwaliteit aanwezig om zorg te dragen voor een goed en behoorlijk bestuur en duurzame ontwikkeling van land en volk? Is daar kwaliteit aanwezig om onze productie-export  capaciteit te vergroten, gunstige, aantrekkelijke produktie-omstandigheden te realiseren, voor het aantrekken van productie-investeerders gericht op welvaart en welzijn van de totale samenleving , op basis van een regeerprogramma met duidelijke, realistische beleiduitvoering?

Autocratische leiders.

In vele landen zijn na de Tweede Wereldoorlog autoritaire stelsels—na strijd—vervangen door democratie, rechtsstaat & rule of law. Vele landen zijn gedekoloniseerd met de vestiging van de democratie. INDIA is een goed voorbeeld.

In ons land heersen vanaf 1973 (NPK 1 en NPK 2—NPS )  democratisch gekozen AUTORITAIRE LEIDERS . Legaal gesanctionerd door het parlement, etnische politiekvoering , warung wip wap chantage politiek, en politieke overlopers en verraders – kapitaalscoup 1996 . Autoritaire leiders, samen met hun partij netwerken ,samen met zeer kapitaalkrachtige ondernemers, die samen schaamteloos en gewetenloos  een zeer corruptief management van staatsbestuur en roof van onze natuurlijke hulpbronnen  ( o.a.roof van staatsdomeingronden) laat zien en constant en voortdurend bezig zijn zichzelf met staatsmiddelen grovelijk te verrijken.

Voor Suriname is het van groot belang of het huidig “democratisch” stelsel, Grondwet van 1987, Kiesstelsel ( 950 vorstelijk betaalde  volksvertegenwoordigers die 600.000  burgers vertegenwoordigen, samen met super snel verwisselbare politieke DC—burgervaders )  antwoord kan geven voor de chaos en ellende waarin dit land thans is komen te verkeren. Een systeem waar het staatsshoofd tevens regeringsleider is, partijleider is, opperbevelhebber van het legers is,alleen bevoegd is ministers aan te stellen en super snel te ontslaan, onafzetbaar is , geen zittings termijnen zijn vastgesteld (bij wet).  Een AUTORITAIR MACHT systeem dat OOK  door Venetiaan, Ajodhia, Sardjoe, Somohardjo en Brunswijk  15 jaar lang is gehandhaafd !

 Wat is “oude” en wat is “nieuwe “politiek ?

Of is het oude wijn in nieuwe zakken?

Zullen wij NA mei 2020 op dezelfde voet weer gaan door modderen?

Rekenkamer, Clad, Rechterlijke Macht en het O.M.

In een “gezonde” democratie, in een participatie – democratie

zullen zowel de burgers, de media (vierde macht) hun bijdrage moeten leveren voor goed en behoorlijk bestuur. Als er geen sprake zal zijn van goed, behoorlijk en rechtvaardig bestuur zullen malafide productie-investeerders nooit in dit land investeren. Als er sprake is van straffeloosheid van staastscorruptie, graaicultur , brutale diefstallen van staatsmiddelen (o.a. grondroof) in het staatsapparaat, hypocriete en zeer opportunistische politieke leiders (mi casa es su casa) , zullen wij dit land  NOOIT tot ontwikkeling , welvaart en welzijn kunnen brengen.

De basis voor dit alles is een NIEUWE STAATSORDENING -BESTUURSORDENING met goed en krachtig werkende “CHECK & BALANCES”.  Zeer sterke staatsinstituten zoals het parlement, Rekenkamer CLAD ,  rechterlijke macht en openbaar ministerie moeten van ALLE TOOLS worden voorzien om hun werk degelijk, integer, krachtig  en met daadkracht , conform de wet, uit te voeren.

Het volk.

Waarvoor zal dit volk, de kiezers ,de JONGEREN in mei 2020 kiezen?

Zullen de laagopgeleiden, de hoog opgeleiden, de werklozen , het “gepeupel”, de debielen en rand debielen wederom kiezen voor charismatische—populistische leiders met etnische politiekvoering ( verdeel en heers), voor een autoritair -populistisch leider ?  Deze populisten hebben vanaf 1980 tot en met heden reeds bewezen  dat ze op elk gebied,in alle sectoren van dit land  chaos en ellende gebracht hebben en kunnen brengen ! Zij hebben de democratie, rechtstaat,rule of law en onze internationale bevriende betrekkingen met zeer belangrijke bevriende landen (Europese Unie, Nederland ,U.S.A)  ernstig beschadigd.

De financiele chaos en waardedaling van onze Surinaamse munt (de koopkracht van de burgers) is zeer ernstig ! Er zijn personen in het bestuursappraat en parlement gekomen die de maandelijkse salaris en “schadeloosstelling” van bijkans 30.000 SRD  ambtenaar status en status als parlementariër) nooit op eigen kracht ( op grond van opleiding, talent en prestaties) zouden hebben verdiend. Het is een goed voorbeeld van hoe de populisten, autocratische leiders, hypocriete en opportunistische leiders het gat tussen rijk en arm groter hebben gemaakt.

 Gewezen “gezagsdragers”o.a. ex-presidenten en ex-vice presidenten mogen tot nog toe, met hun geinsleden genieten van zeer buitensporige staatspriviliges en twee en drie vorstelijke staatspensioenen, ook al hebben zij een Nederlandse paspoort op zak !

De massa is goedgelovig.

Is de Surinaams kiezer, en met name de jongeren, nu wel degelijk tot inkeer gekomen?

Zullen zij in mei 2020 wederom kiezen voor: No Spang, So So Lobi, NOG 5, armoede, achteruitgang, geldontwaarding, van bandeloosheid, criminaliteit, corruptie, drugshandel, goklust, leenzucht, politieke inbraken, politieke omkoperijen & overlopers & verraders ?

Zullen zij wederom kiezen voor een kleine groep politieke eliten die bepaalt wat er gebeurt en slechts een kleine groep paarselingen of paars gekleurden die beloond worden met o.a. veel staats- , partij voedselpakketten met “lekkere  “paarse kippenbouten”.

Zullen ze wederom kiezen voor slecht bestuur met zeer corrupte leiders en bestuurders die geen ontwikkelingsvisie, geen goed bestuur, geen goed rechtvaardig beleid hebben. Zullen ze weer gaan voor nog 5, omdat zij een overheidsjob (spookambtenaren), een perceel, een vrije dokterskaart van een sociale zaken hebben ontvangen?

Volk van suriname….de keuze is aan u op 25 mei 2020.

LEENDERT DOERGA.

error: Kopiëren mag niet!