Joan Kent: “Ik wil de stem zijn van het district Brokopondo”

Joan Cherryl Kent

Joan Cherryl Kent, aspirant DNA-kandidaat van de partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP), wil alles doen wat in haar vermogen is om haar mensen in Brokopondo te ondersteunen. Kent woont op Klaaskreek (Brokopondo) en is van huis uit leerkracht met een onderwijzersakte op zak. Ze levert op haar eigen wijze al een bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap, maar de opkomende politica gelooft dat zij meer kan doen vanuit het De Nationale Assemblee (DNA). Ze verklaart daarmee waarom zij ‘ja’ heeft gezegd toen haar gevraagd werd om een plek in te nemen op de lijst op weg naar de algemene vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020.

“Gezien mijn achtergrond als onderwijzeres wil ik mij bijzonder gaan inzetten voor de verbetering van het onderwijsniveau in het binnenland. Iets wat mijn aandacht zeker heeft is de problematiek van vroege schoolverlaters in het district. Maar dat probleem is binnen het onderwijs manifest in het hele binnenland. En daar kunnen we samen iets aan doen,” aldus Kent. Zij doet een beroep op de gemeenschap van Brokopondo om haar die gelegenheid te geven door massaal op haar te stemmen.

 “Ik wil zeker de stem zijn van dit mooi district”, aldus Kent.

Het streven van de aspirant kandidaat om het onderwijs in haar district te verbeteren past in de strijd van de BEP om aan elke Surinamer dezelfde kansen te bieden. Op grond van die gedachte verdienen kinderen in het binnenland hetzelfde aan onderwijs als hun leeftijdgenoten in de kustvlakte.

Naast de grote achterstand in het onderwijs, merkt de aspirant kandidaat op dat er een schrijnend tekort is aan sportaccommodaties en dat jongeren in het district haast tot geen toegang hebben tot faciliteiten voor talentontwikkeling. Mocht zij in de gelegenheid verkeren dan wil ze zich sterk maken voor zeker een middelbare school, een nijverheid- en of vakschool in het district, sportfaciliteiten voor de lokale jeugd en een schoon drinkwater voor elke bewoner van haar district.

Het hoofdbestuur van de partij heeft op zaterdag 7 maart 2020 het volledige mandaat van de structuren gekregen voor deelname aan de algemene vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020. Tijdens de deze algemene ledenvergadering zijn de reeds bekende aspirant kandidaten voor de parlementsverkiezingen aan de structuren gepresenteerd. Kent en collega onderwijzeres Suzette Nelson zullen net als partijvoorzitter Ronnie Asabina, prijken op de BEP-kandidatenlijst in Brokopondo. Asabina is lijsttrekker.

De campagne Brokopondo verloopt, aldus Kent, vlot en als de tekenen niet bedriegen dan zal de partij er een goede beurt maken. 

BEP Media team

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: