Jim Bousaid: “Valutawet is soep die je met een vork moet eten”

De econoom Jim Bousaid beschrijft de onlangs goedgekeurde valutawet ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren’ als een soep die partijen met een vork moeten eten. Op Radio Stanvaste ging hij in op de schrikbarende gevolgen van deze wet. Zo zal de valutawet niet leiden tot verlaging van de op hol geslagen wisselkoers. Integendeel, het zal de voedingsbron zijn van chaos in het land. Volgens Bousaid is deze wet in geen enkel opzicht uitvoerbaar. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) onderstreept dit eveneens en heeft reeds het standpunt ingenomen om geen uitvoering daaraan te geven. Ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en vele anderen uit het bedrijfsleven lusten die ‘soep’ niet.

Volgens Bousaid kleven er onzekerheden voor de banken wat uiteraard niet te dulden is. Het blijkt bovendien dat er in De Nationale Assemblee (DNA) andere documenten zijn gepresenteerd betreffende de valutawet, dan wat de banken in eerste instantie onder ogen hebben gehad. “De becommentariëring van de banken zijn niet meegenomen. Er staat in die wet dat de overeenkomsten in vreemde valuta in SRD gedaan moeten worden, maar dat kunnen de banken niet doen. Er is te weinig Surinaamse funding beschikbaar om de omzetting van valutakredieten naar SRD te doen tegen een koers waarvan je je afvraagt hoe die tot stand is gekomen”, voert Bousaid aan.

Het is naar zijn mening heel helder dat de NDP zich alleen focust op gelegenheidswetgeving, korte termijn zaken wat gericht is op de algemene, vrije en geheime verkiezingen in mei 2020. Bousaid snapt ook dat de regering in paniek is door de koersstijging, maar de koers die ze nu varen is totaal niet correct. Wat nodig is, is een beleidsombuiging. “De NDP snapt niet hoe de economische processen werken, ze hebben een schrijnend tekort aan kader. Keer op keer brengen ze dit land in ellende. Elke keer als ze aan de macht zijn, is er een financiële crisis. Het doet me pijn dat Surinamers bewust dit land om kortlopend politiek gewin zo grondig kapotmaken. Het is meer dan crimineel gedrag”, aldus Bousaid.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: