Chan Santokhi: “We moeten terug naar de “basics” van het leven”

Partijcongres gaat aangepast door

Chan Santokhi

Chan Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat het partijcongres dat gepland is voor 29 maart aangepast doorgaat. De activiteiten van de VHP zijn voorlopig tot een minimum beperkt. Alle grote vergaderingen, meet the people en overige campagnes zijn opgeschort. Het werk van de afgelopen jaren gaat echter door. Er zal intensiever gebruik gemaakt worden van de media en social media, zegt Santokhi. “Wij moeten samen Suriname redden. De partij heeft extra maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Realiteit van het leven

Het Coronavirus houdt de hele wereld al geruime tijd bezig. Wereldwijd duurt de lock down voort en er vallen jammer genoeg ook doden in verschillende landen. Ook Suriname is niet bespaard gebleven van het virus. Er zijn verschillende maatregelen getroffen door de overheid, bedrijfsleven en de samenleving. “Het coronavirus leert ons heel veel meer”, stelt Santokhi. “Het leert ons om besmetting en verspreiding te voorkomen. Het virus maakt geen onderscheid tussen grote machtige landen en kleine ontwikkelingslanden. Het leert ons ook de keiharde realiteit en werkelijkheid van het leven. Het virus maakt geen onderscheid tussen status, klasse, afkomst en etniciteit. We dienen ons af te vragen wat het doel van het leven is”.

Terug naar de “basics”

Santokhi: “Enkele maanden tot weken geleden werd er nog campagne gevoerd. Politieke campagnes met haat en een etnische tint vanuit bepaalde groepen. Maar het virus leert ons nog eens dat wij allemaal gelijke mensen zijn. Het virus heeft zich verspreid ongeacht etniciteit en afkomst.  Wij mensen verspreiden het en wij kunnen het tegengaan. De verschillende gezondheidswerkers en artsen werken hard laten wij ook vooral bidden voor hun. We moeten terug naar de basis principes in het leven. Aandacht voor het gezin. Respect en liefde aan elkaar.”

Zwak leiderschap tot nu toe

Santokhi verwelkomt de teruggekomen Surinamers uit het buitenland. “De gestrande burgers zijn terug. Ze zijn vol verlangen teruggekomen. Maar ze zijn ondergebracht in barakken en quarantaine-locaties, zonder goede maatregelen. De hulpverleners doen hun best. Maar wat kan je doen als apparatuur er niet is, als de middelen ontbreken? Dit heeft men gedaan de zorg achteruit laten gaan in de afgelopen jaren. Er is zwak leiderschap getoond. In plaats dat de leider zelf leiding geeft en mensen gerust stelt. Er moeten prioriteiten gesteld worden. En de hoogste prioriteit moet Coronavirus zijn. En dat moet in het parlement besproken worden.”

U bent in staat virus tegen te houden

Santokhi roept het volk op om alle protocollen in acht nemen, ‘u bent in staat de virus tegen te houden’. “Laten wij hopen dat met gebed er spoedig een oplossing komt. Laten wij vooral goed leven met elkaar.”

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: