APS spreekt zich scherp uit over schending van gebruik en gewoonten Pikin Poika

Op 3 maart werd het dorpshoofd, Joan van der Bosch, van Pikin Poika opgeschrikt door zware machines in haar dorp Pikin Poika. Bij navraag bleek dat in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken zonder medeweten van het dorpshoofd, civieltechnische werkzaamheden in uitvoering waren gebracht t.b.v. een weg in het dorp.

Ondanks dringend verzoek aan district commissaris en de Minister van OW om de werkzaamheden te stoppen, heeft zij met ijzeren hand de opdracht toch in uitvoering gebracht. Nu is reeds bekend dat de weg aangelegd is geworden dwars door onze heilige gronden waar zich tevens een oude begraafplaats bevond. Belangrijke Pyiais, Shamanen, liggen daar ten grave. De schade is desastreus en onherstelbaar en het heeft de inheemse gemeenschap diep getroffen.
Het inheems cultuur kent een breed verscheidenheid aan zeden en gewoontes welke onder de inheemse rechten zijn beschermd. De Amazone Partij Suriname, APS, identificeert en bevestigd vooral bij deze overheid een gedrag van een steeds brutere patroon van schending van onze inheemse rechten. Bovendien wordt het traditioneel gezag op lafhartige wijze gedisrespecteerd.
Inheemse dorpen worden steeds vaker beschaamd en de Amazone Partij Suriname heeft de Modus oporandi van de overheid geïdentificeerd en vast gesteld. Als volgt enkele tactieken van de overheid:
–       Vaker worden dorpen betreden zonder zich te melden bij het dorpshoofd
–       Toegang tot dorpelingen verschaffen om die tegen het dorpshoofd aan te zetten
–       Dorpsbesturen vervangen buiten de traditionele opvolgingsprocedure,
–       uitgeven van concessies zonder afstemming van het traditioneel gezag
Dorpelingen worden aangezet t.b.v. het omverwerpen van het bestaand dorpsbestuur. Het bestuur wordt buiten de traditionele procedure via het Ministerie van RO vervangen met een bestuur die helemaal naar de pijpen van de overheid danst. Vervolgens wordt zo inheems grond afgepakt.
De Amazone Partij Suriname is een groene partij, gestoeld op inheemse principes. APS spreekt zich heel scherp uit tegen dit onbehoorlijk gedrag van de overheid. Zij zal zich erin beijveren alle wegen te bewandelen en alle middelen toe te passen dat proces van oordeel te bevorderen. Zij zal in ernstig beraad gaan met andere inheemse leiders om de schending van onze inheemse rechten systematisch en op nationaal en internationaal niveau aan te pakken.
De Amazone Partij Suriname roept alle inheemse leiders op zich te bundelen om gezamenlijk dit gedrag van de overheid met gepaste strekking te beantwoorden.

Namens het APS bestuur,

De Voorzitter
Theo Jubitana

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: