“Geen US Dollars meer van de FED”

De met veel fanfare aangekondigde overeenkomst voor de levering van cash dollars vanuit de Federal Reserve, de zogenaamde Banknote Trading Agreement met onze Centrale Bank, is opgezegd. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft zich niet gehouden aan de strenge regels die golden binnen deze overeenkomst. Nu blijkt dat die valuta ‘politiek’ is aangewend, o.a. voor valuta-interventies. In tegenstelling tot de uitspraken van toenmalig governor Van Trikt als zou deze overeenkomst met de FED o.a. het bewijs zijn dat Suriname geen witwasser is, wordt door de FED nu juist versterkt de indicatie dat Suriname ruimte biedt voor witwassen. Dit heeft verregaande consequenties voor ons als samenleving. Nu gaan er dus geen euro’s meer naar buiten, maar komen ook geen dollars maar binnen. Het valt te raden wat er ons te wachten staat. Alles loopt vast.

De Centrale Bank heeft geen goedkope dollars meer en iedereen zal nu naar de ‘markt’ moeten. De consequenties voor de wisselkoers en prijzen zal niet uitblijven. De vraag is: ‘hoe lang kan de officiële inflatie van de Surinaamse dollar nog uitblijven’. Volgens de door ons bekomen informatie zal het niet daarbij blijven. De FED zou ook onderzoek hebben geëist en mogelijke vervolging van diegenen die verantwoordelijk zijn voor de onjuiste (verkeerde aanwending van de valuta). Indien dit op waarheid berust, betekent het dat naast de zeer ernstige strafklacht die wij reeds gedeponeerd hebben bij het Openbaar Ministerie er nu dit zeer zwaarwichtig verzoek tot onderzoek bij komt.

De regering is het verplicht aan de samenleving per direct helderheid te verschaffen in deze kwestie. DA’91 doet een dringend beroep op de pg en het OM om het onderzoek in al deze kwesties met inzet van alle middelen diepgaand en zonder aanziens des persoon uit te voeren. Alle schuldigen in deze moeten verantwoordelijk gehouden worden voor niet alleen het onrechtmatig en zelfs strafbaar handelen, maar ook voor de verdere vernietiging van het vertrouwen in onze financiële instituten, evenals ons internationaal imago. Wie opgesloten moet worden, moet opgesloten worden. Onze samenleving verdient eerlijk en rechtvaardig bestuur! Na 25 mei zal DA’91 daar onbevreesd inhoud aan geven, aldus Angelic del Castilho van DA’91.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: