Jim Bousaid: “Netto monetaire reserve op negatief!”

Jim Bousaid, de econoom en ex-directeur van de Hakrinbank, zegt aan PZN Stanvaste Radio dat Roemer bedrijfseconoom is, gestudeerd heeft in Tilburg, en dat hij al geruime tijd werkt in het bankwezen in Suriname, met name in de raad van commissarissen van de Hakrinbank. Roemer is volgens Bousaid erg sociaal actief en sportief, en kan zeker rekenen op een breed draagvlak in Suriname. “Wanneer je de integriteit van een bank wil waarborgen, moet de integriteit van de governor ook voorop staan,” zegt Bousaid. Op de vraag of Roemer als derde keus gezien moet worden, antwoordt Bousaid ontkennend. Volgens Bousaid was Zunder vooruitgeschoven door Hooghart van de CLO en De Moederbond, want die hebben een stevige druk kunnen uitoefenen op de president, door de protestacties van 17 februari niet te ondersteunen. Hadden ze dat wel gedaan, en hadden de CLO en De Moederbond wel hun leden ook opgeroepen, dan was de protestactie veel groter geweest. “De mensen zijn ontevreden vanwege de ontwikkelingen in de samenleving, maar vanuit de vakbeweging kunnen we ze rustig houden voor jou,” werd gezegd. Er is toen zwaar ingezet op Armand Zunder, maar ditmaal speelden niet alleen integriteitsvraagstukken, zoals bij Proeve, maar ook de issue van competentie. “Hij heeft niet de kennis en ervaring om de zware taak van governor te kunnen vervullen,” aldus Bousaid.

Komst Roemer is overwinning volk

“Politieke overwegingen spelen een heel grote rol. We staan aan de vooravond van verkiezingen, en alle instituten waar de overheid een zekere controle over heeft, moeten een bijdrage leveren aan het verkiezingssucces van de NDP. De komst van Roemer moet gezien worden als een overwinning van het Surinaamse volk, maar hij staat voor een enorme uitdaging om het instituut weer gezond en betrouwbaar te maken.”

CBvS erg gepolitiseerd

Volgens hem zijn er genoeg mensen die de job kunnen en willen vervullen, maar de CBvS is erg gepolitiseerd. Op papier is de bank onafhankelijk, maar de overheidsuitgaven en nodige koersinterventies doen die onafhankelijkheid teniet. “Zeker met de verkiezingen moet enorm veel geld worden uitgegeven, ook aan showprojecten, dus die druk op de bank om geld te geven zal blijven. De roep om aftreden van de minister van Financiën is zo groot, omdat men wil dat de CBvS onafhankelijk moet kunnen opereren, en dat lukt dus maar niet, omdat deze minister wel de overheid faciliteert met de foute uitgaven.”

Helikopters bekijken is geen rol voor minister Financiën

Bousaid wijst er ook op dat het zeker veel kan betekenen dat de minister zelf afwezig was bij de benoeming van de nieuwe governor. Hij is de eerste die er zou moeten zijn. Ook wordt deze minister gauw verhoord over zijn rol in het geheel van gebeurtenissen, en dan zal hij vermoedelijk niet meer te handhaven zijn. Het is ook duidelijk dat in die kringen van de regering er veel strubbelingen zijn. Kijken naar helikopters in Rusland is geen taak voor de minister van Financiën, zeker niet gedurende zulke moeilijke tijden. “Zo willen wij niet eens dat Russische helikopters gebruikt worden bij onze verkiezingen, want Rusland heeft een heel twijfelachtige reputatie rond bemoeienis met en manipulatie van verkiezingen zoals in de VS bijvoorbeeld gebeurde.” Bousaid zegt absoluut niet gelukkig te zijn met de band die Suriname onderhoudt met Rusland en Servië.

In het gesprek met Stanvaste hekelt Bousaid ook het feit dat er zoveel Surinamers in de diaspora wonen in Nederland, en dat we niet eens vertegenwoordiging op ambassadeursniveau hebben. “Dit is niet de wil van ons volk, maar de keus van onze beleidsmakers!”, zegt Bousaid.

We willen af van de relaties met allerlei foute landen, waar we niet eens naar op vakantie gaan zoals Cuba en Rusland en Servië en dergelijke.

Zelfs Centrale Bank wordt ingezet om verkiezingen te winnen

Bousaid zegt ook dat de nieuwe governor gewoon zijn beleid moet uitvoeren, maar wel nadrukkelijk zijn scheidslijnen moet trekken en de onafhankelijkheid van de bank intact krijgen en houden. De overheid heeft geen geld om de begroting te financieren, en zal dus zeker bij de CBvS proberen geld te onttrekken, en dan moet de governor zijn rug recht houden, wat er ook gebeurt. Maar als er niet geïntervenieerd kan worden en de koers ongebreideld stijgt, dan heeft dat electorale gevolgen voor de zittende regering. Wat er verder gebeurt hang dus af van wat de politiek doet, en de komende maanden zijn een belangrijke test-case. Men zal alles doen om de verkiezingen te winnen, zegt Bousaid, inclusief het inzetten van de Centrale Bank. Ook spelen er heel grote economische belangen bij vele personen voor het behouden van de status quo, dus hoe zaken nu zijn. Er wordt zelfs door binnenlandse en buitenlandse geestelijke leiders gebeden voor de president, roepen God aan voor bedenkelijke zaken, en dat is een gevaarlijke trend. Men wordt zo belazerd en misleid door mensen met de bijbel in de hand.

Bankiersvereniging toonde slappe houding

Gevraagd waarom niet de eigenaren van de verdwenen kasreserves en termijndeposito’s, de bankiersvereniging, zwaar protest aantekenen en er tegen in opstand komen, antwoordt hij dat deze diefstal (want dat is het volgens hem zeker wel) te zwak behandeld is door de bankiersvereniging. Ze moesten hard hun geld terugeisen en daardoor de belangen van de rekeninghouders beter beschermen. Alleen, zegt Boussaid, dat van een kale kikker geen veren te plukken valt, dus je zoekt een middenweg. “De bankiers hebben zich door een veels te slappe houding nu in een heel moeilijke positie gemanoeuvreerd. Er waren zeker mogelijkheden om harder te spelen, maar dat heeft men nagelaten.”

Als er geen goed bestuur is na 25 mei, is dit land verloren

De netto monetaire reserve is volgens Bousaid inmiddels door deskundigen uitgerekend, en bedraagt echt groter dan -1 (min een) maand, het bedrag durft hij niet eens te noemen. Zo erg is de situatie. Er is dus totaal geen importdekking, zelfs een maand negatief. Dat kan Boussaid naar eigen zeggen zelfs aantonen. De valutaverplichtingen zijn hoger dan we in kas hebben, en de koers kan dus niet worden beheerst. De verkiezingen staan voor de deur, en dit zijn, vooral door de olievondst voor de kust, heel belangrijke verkiezingen voor het land. Als er geen goed bestuur is na 25 mei, is dit land verloren…

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: