Logopedisten werken aan verbetering mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid

Logopedisten houden zich bezig met mensen met communicatief kwetsbare personen, mensen die als gevolg van een of andere oorzaak niet goed kunnen communiceren. In veel gevallen ontbreekt de juiste hulp voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Het nut van de logopedist
De voorzitter van de Vereniging van Logopedisten in Suriname (Logosu), Gracia Nelson, zegt dat de gemakkelijkste weg naar een logopedist via de huisarts of particulier consult is. De logopedist werkt aan stem, articulatie, taal, slik- en gehoorproblemen, waarbij tevens adviezen geven tot de taken behoort. De werkgebieden kunnen zijn in ziekenhuizen, privépraktijken, opvanginstellingen, verpleegtehuizen en scholen. Logopedie is een paramedisch beroep en houdt zich bezig zowel in het onderwijs als in de medische zorg. De logopedist helpt ook kinderen, die zijn geboren met een hazenlip en als gevolg daarvan door de neus praten. Het individu dat zich niet goed kan uiten, loopt kansen mis op de arbeidsmarkt. De maatschappij heeft een bepaald beeld over hoe mensen zich behoren uit te drukken. Nelson noemt als voorbeeld het stotteren, waarin zij gespecialiseerd is. “De maatschappij kijkt er op een bepaalde manier naar en de mensen ervaren daar problemen mee. Niet alleen stotteraars, ook mensen die een beroerte hebben gehad, worden begeleid bij hun spraak- en taalproblemen. Ook deze personen ervaren problemen om in het arbeidsproces terug te komen. Deze hulp is nodig om mensen weer zelfvoorzienend te laten zijn”, vertelt Nelson. Spraakproblemen ontstaan behalve uit aangeboren oorzaken, ook als gevolg van een trauma aan de hersenen, zoals bij een aanrijding, waarbij het spraak- of taalcentrum van de hersenen is aangetast. Volwassenen en baby’s kunnen slikproblemen ontwikkelen en tijdige therapie is nodig om te voorkomen dat iemand vocht in de longen krijgt en daardoor overlijdt.

Nelson wijst erop dat het als vanzelfsprekend wordt gezien dat kinderen de taal leren en dit automatisch oppakken “maar wanneer dat niet gebeurt ontwikkelen kinderen vanaf de kleuterschool een taalachterstand.” Achterstanden ontstaan ook wanneer kinderen door hun meertaligheid de voertaal op school niet goed kunnen volgen. De logopedist heeft hierin een rol om na te gaan hoe deze kinderen geholpen kunnen worden. Bij personen die een beroerte hebben gehad, is het de neuroloog die de logopedist betrekt, waarna een onderzoek- en behandelplan volgt.

Lastig parket
Ondanks al het goede werk van de logopedisten zit deze beroepsgroep in een lastig parket. “De situatie wordt steeds nijpender”, laat Nelson weten. “Een consult is nu minder dan $10 waard. Dat betekent dat we geen na- en bijscholing kunnen doen, terwijl ons beroep zich blijft ontwikkelen. Het is overleven. Nieuwe literatuur kunnen we niet aanschaffen en het gevolg is dat een aantal logopedisten ondertussen zijn vertrokken naar het buitenland.

Opleiding gestopt
Ook de opleiding Logopedie ontspringt de dans niet. Vorig jaar leverde het instituut nog 61 logopedisten af, maar in augustus vorig jaar is de opleiding, die viel onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zonder bekende reden gestopt. Dit, terwijl de behoefte aan logopedisten groot is.


Onze kinderen scoren laag
Via een Twinningproject in samenwerking met een Nederlandse partner wordt de exacte behoefte in kaart gebracht. “We hebben testen afgenomen van kleuters en we zijn geschrokken van de resultaten, want onze kinderen scoren laag op de testen”, zegt Nelson. “Dit geeft de problematiek aan en welke oplossingen moeten worden aangedragen. De meerwaarde van het Twinningproject is dat we logopedisten in een specialistische richting opsturen. We zullen ook de reikwijdte van de zorg vergroten, waardoor de gemeenschap beter op de hoogte zal zijn van het werk van de logopedist via dit Twinningproject.” Logopedisten zullen leerkrachten ondersteunen om de kennis toe te passen, zodat alle kinderen in de klas baat hebben bij de taalontwikkeling. Nelson benadrukt tot slot dat hierdoor verbetering van zowel de mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid wordt nagestreefd.

RB  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: