Verdachte gekleed in jas en das licht gewezen ROGB -minister op

Franklin Zeeuw is op donderdag 20 februari 2020 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar met aftrek. Hij heeft de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) op een listige wijze opgelicht voor een bedrag van Euro 49.000. Kantonrechter Maytrie Kuldipsing achtte anders dan officier van Justitie Roline Gravenbeek valsheid in geschriften niet wettig en overtuigend bewezen. Zij achtte oplichting en het gebruikmaken van de valse opgemaakte documenten wel wettig en overtuigend bewezen. De verdachte heeft zich voorgedaan als te zijn eigenaar van een leegstaand perceel aan de Malebatrumstraat, aan de overkant van Datsun NV. De gewezen minister was hoofd c.q. aandeelhouder van het genoemd bedrijf. De verdachte is met valse documenten van het bedoeld perceel bij de benadeelde, de ex-minister, geweest en heeft toen Euro 30.000 bij hem geleend. De verdachte had de perceeldocumenten aan de benadeelde overhandigd.     


Ook zou de verdachte de benadeelde hebben benaderd om het bedoeld perceel aan te schaffen, daar hij daarop een hypotheek had gevestigd. De verdachte kwam met documenten van nog 3 andere percelen die niet van hem waren. Hij deed voorkomen alsof die percelen ook aan hem toebehoorden. Op den duur besefte de benadeelde, de ex-minister, dat er iets niet pluis was en wendde hij zich tot het Glis-kantoor. Daar liet hij de stukken nader bekijken. Het bleek dat alle 4 percelen aan een stichting toebehoorden. Het perceel aan de Malebatrrumstraat zou als parkeerterrein worden gebruikt. Op 24 april 2019 kreeg een notaris de politie voor zijn deur om een onderzoek in te stellen. De notaris heeft vanaf het prille begin aangegeven dat hij de verdachte Zeeuw niet kent en dat hij nimmer stukken voor hem in orde heeft gemaakt. Op basis van de valse documenten bleek dat het notariskantoor de aktes zou hebben gepasseerd voor een hypothecair uittreksel. De notaris heeft dit ontkend. De benadeelde heeft de verdachte weer eens Euro 25000 betaald. Voor de benadeelde was dit een shock, omdat de verdachte steeds in een jas en das gekleed bij hem ging en de naam van de president noemde. De verdachte heeft de benadeelde opgelicht voor een bedrag van Euro 49. 000. Zeeuw is een recidivist en heeft intussen een schuldbekentenis getekend. De magistraat merkte op dat de schuldbekentenis het strafbaar feit niet wegmaakt. De rechter veroordeelde Zeeuw tot een straf van 2 jaar met aftrek. Hij blijft aangehouden.

Saskia Bandhan 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: