Romeo Simons: “Negatieve verwikkelingen binnen de Centrale Bank veroorzaken kettingreactie”

“Het gevolg van de verwikkelingen en daaropvolgende gebeurtenissen binnen de Centrale Bank, doet Suriname op zijn grondvesten schudden. De schokgolven, waaronder explosieve prijsstijgingen, zullen zich gedurende de komende tijd verder doen gelden. De brandstofprijzen zijn nog niet aangepast aan de stijgende valutakoersen. Op het moment dat zulks plaatsvindt, zullen de prijzen van goederen en diensten verder schrikbarend omhooggaan. De kettingreactie die verwacht wordt, is niet mals”, wordt gevreesd door ondernemer Romeo Simons, voormalig directeur van het Nationaal Vervoerbedrijf en gewezen penningmeester van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA).

Het volk roert zich

Ondernemer Simons schaart zich achter de opstelling binnen de samenleving: “De parlementaire- en buitenparlementaire oppositie tegen de NDP-regering worden breed gedragen. De vakbeweging, bedrijfsleven organisaties en maatschappelijke groeperingen laten hun stem horen. Het protest tegen de wantoestand zwelt aan!”

“Wie het kruis heeft zegent zichzelf”

De plotselinge ommezwaai van de regering om toestemming te verlenen voor het houden van een protestdemonstratie door groepen, die het beleid afkeuren, is volgens delen van de vakbeweging opvallend. “Het opkomen van aanhangers van de baas, op de stoep van de Krijgsraad, waarvoor er geen toestemming nodig was, want wie het kruis heeft zegent zichzelf, heeft de regering in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Toen ging het om de actie van een partijdige groep, die het hachje van een persoon tracht te redden. Het onderwijsproces werd ontregeld en andere fracturen toegebracht aan het dagelijks bestuur. De rust in het land werd gestoord.”

Protestdemonstratie

“Bouterse en de zijnen konden in het licht van de NDP-demonstratie rond de jongste zitting van de Krijgsraad, die NPD-leider Bouterse, nu president van de Republiek Suriname, heeft veroordeeld, niet anders dan de aanvraag voor het houden van een protestdemonstratie, georganiseerd door “Pakkitow Biervliet”, op het Onafhankelijkheidsplein toestaan. De stemmen die nu opgaan, komen op in nationaal belang.”

Kalmeringspil

“Eerder heeft het Bouterse-bewind demonstraties tegen het regiem streng verboden. De strategen binnen het regeringskamp moeten er niet van uitgaan, dat zij met het toestaan van de protestdemonstratie de wind uit de zeilen van de oppositie zullen halen. Dat als de tegenstanders de kans krijgen om hun hart te luchten, hun gal te spuwen, zij daarna naar huis zullen gaan om uit te blazen en het vuur zal doven.  Dat het kalmeringspilscenario zal werken zoals ervan wordt verwacht.” De oppositie hoopt dat de vlam in de pan slaat, een volksuitbarsting plaatsvindt die niet te houden is en van invloed zal zijn op de aanstaande verkiezingsuitslag.

NDP-massameeting volgt

Politicus Paul Somohardjo heeft op 4 januari 2020, tijdens de “opoyari’ viering van de KTPI, het idee geopperd om in antwoord met de aangekondigde NDP-massameeting in verband met de herdenking van 40 jaar revolutie, een tegen-massameeting te houden, waarbij alle politieke partijen en stromingen betrokken zijn. Dit, om de krachten te meten. De protestdemonstratie op het Onafhankelijkheidsplein onder aanvoering van Biervliet, sluit aan bij het idee van Somohardjo. Na deze manifestatie ligt het aan de ‘paarse beweging’ om zich te uiten.

Het antwoord van de NDP

De Nationale Democratische Partij is in verband met 40 jaar Revolutie en de verkiezingen van 2020 bezig een intensieve en agressieve verkiezingscampagne uit te rollen. Er gaat geen dag voorbij zonder dat er een activiteit wordt ontplooid. Als hoogtepunt is een massameeting aangekondigd, waarvoor Ocer veel te klein is. Het Onafhankelijkheidsplein wordt geschikter geacht om de manifestatie uit te voeren. Want uit alle uithoeken van het land zullen grote groepen NDP-aanhangers voor deelname gemobiliseerd worden.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: