Een Centrale Bank zonder governor

Vanaf 1985 tot 1994 was Henk Goedschalk president/governor van de Centrale Bank van Suriname. In maart 1994 nam André Telting de functie over en dat duurde tot december 1996. In januari 1997 werd Henk Goedschalk wederom governor, en wel tot augustus 2000. Wederom verkreeg André Telting de positie, en behield die tot 2010. Dat bewijst dat deze beide heren het zeker goed deden op die post. In september 2010 werd Gillmore Hoefdraad aangesteld als governor, maakte er toch wel een boeltje van, en werd in februari 2016 vervangen door Glenn Gersie, iemand ‘van de bank zelf’, en ofschoon er geen moment onvrede was en hij de koers van de dollar stabiel hield tot februari 2019, werd hij toen onverwachts bedankt. De geruchten dat het eraan stond te komen, waren er al wekenlang, maar werden categorisch ontkend door met name de regering.

Op 1 maart 2019 werd Robert van Trikt aangesteld als nieuwe governor. Dat zou niet lang goed gaan, en al gauw bleken er malversaties, corruptie, en was er zelfs oneigenlijk gebruik gemaakt van de kasreserves en termijndeposito’s. De bank kwam in een zeer kwaad daglicht te staan en Van Trikt werd aangehouden door de politie, waar hij nu nog zit. Er moest dus snel een nieuwe governor komen, maar toen begonnen de problemen pas. De president, die weliswaar het prerogatief heeft de governor te benoemen en te ontslaan, droeg Siegmund Proeve voor als governor, alleen: Proeve was voor het bedrijfsleven, de bankiersvereniging en het volk van Suriname niet verteerbaar. De man heeft een vonnis op zijn naam staan en is volgens de Bankwet niet benoembaar. De president kwam dus op zijn ondoordachte schreden terug. De bankiersvereniging zag wel heil in Anne Harmsma, een econoom en bankier met schone vingers, net zoals Glenn Gersie of Jim Bousaid, maar kennelijk zag de president alle drie (ze zijn immers kennelijk niet corrumpeerbaar!) niet zitten voor zijn doeleinden.

Dus droeg Bouterse nu Armand Zunder voor. Armand Zunder kan dan best een kundig econoom zijn en staat ook bekend als een vakbondsman met bankierskwaliteiten, maar helaas: geen schone vingers! Ten eerste keurde dus al gauw de vakbeweging zelf de voordracht af, en adviseerde Zunder de aanstelling niet te accepteren. Maar ook bij de CBvS zelf windt men er geen doekjes om: Zunder is niet acceptabel als governor. Waarom niet? “Integriteitsissues”, netjes gezegd, maar in de praktijk komt het erop neer dat Zunder bij verzekeringsmaatschappij Self-Reliance in de fout ging, financieel, maar ook in Nederland heeft hij geen onbevlekt verleden in het bankwezen.

En nu heeft de president dus ook maar het idee van Zunder als governor van zich afgezet. Vaststaat dat wie ook governor wordt, Hoefdraad als minister van Financiën voor geen enkele zichzelf respecterende kandidaat-governor acceptabel zal zijn. Wat nu? Wie wel? Wanneer? Want weet u, wie zou er nu echt serieus aan durven beginnen een augiasstal over te nemen, en is die nog te redden? We mogen de hoop niet opgeven…

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: