Volgende bavp-opleiding start in maart in Nickerie

Het Korps Politie Suriname (KPS) maakt bekend dat de korpsleiding heeft besloten om in de eerste week van maart van start te gaan met de opleiding tot buitengewoon agent van politie (bavp) in het district Nickerie. Om toegelaten te worden tot de opleiding tot ‘buitengewoon agent van politie’ zullen de kandidaten voorgedragen moeten zijn door een departement van algemeen bestuur, parastataal bedrijf of particuliere onderneming. Indien de kandidaat een zelfstandige ondernemer is, dient betrokkene een kopie bewijs van inschrijving bij de Surinaamse Kamer van Koophandel (KvK) te overleggen. Men moet tenminste in het bezit zijn van een mulodiploma of daaraan gelijkgestelde opleiding (kopie overleggen), een medische goedkeuring inclusief een drugstest overleggen. Daarnaast moet men een psychologische goedkeuring door een daartoe bevoegde specialist overleggen en een gunstig milieu-antecedentenonderzoek (door KPS verricht) hebben.

Indien kandidaten aan deze voorwaarden voldoen, kunnen zij een schrijven richten met het verzoek tot toelating aan de korpschef van het KPS met als adres het hoofdbureau van politie aan de Duisburglaan 43-45 te Paramaribo. Aan deze opleiding zijn kosten verbonden. De volledige opleidingskosten bedragen US$ 900, per kandidaat met als voorwaarde dat de theoretische vakken (US 500) met goed gevolg zijn afgerond, waarna aan de vakken Wapenleer en Schietvaardigheid (US 400) geparticipeerd kan worden. De belangstellenden worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de gewestelijke politiecommandant, commissaris Forster R.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: