SZF-directeur: “Nergens in onze statuten is er beperking dat wij uitsluitend verzekeringen moeten aanbieden”

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft op 7 februari 2020 haar derde huisartsenpost (HAP) geopend in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Ricky Kromodihardjo, directeur van het SZF, maakte van die gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat het SZF geen beperkingen kent om geneeskundige hulp aan te bieden aan de samenleving. “Nergens in onze statuten is er een beperking dat wij uitsluitend verzekeringen moeten aanbieden. Ik ben niet op een blauwe maandag opgestaan om te beginnen met de HAP’s. Het beleid van de HAP’s is voortgesproten uit een toezegging die de president 3 jaar terug heeft gedaan in de jaarrede, waarbij hij de opening van de huisartsenposten (HAP’s) had aangekondigd”, accentueerde Kromodihardjo.

De SZF-directeur wil het verzinsel uit de weg ruimen dat het SZF zich uitsluitend bezig moet houden met haar core business: het aanbieden van zorgverzekeringen. “Onze statuten schrijven voor dat wij geneeskundige hulp moeten brengen naar de samenleving toe. We hebben nergens in de statuten een beperking dat wij uitsluitend verzekeringen moeten aanbieden. We zijn overigens geen verzekeringsmaatschappij. Het Staatsziekenfonds is een stichting, die op basis van haar statuten en wetten geneeskundige hulp brengt aan de samenleving”, verduidelijkt Kromodihardjo. SZF opent in maart 2020 haar vierde huisartsenpost in het St. Vincentius Ziekenhuis. De eerste HAP bevindt zich op het hoofdkantoor van het SZF aan de Fred Derbystraat en de tweede op de kruising van de Mohamed Ashimweg en Sophia’s Lustweg (naast de moskee).

Onlangs plaatste de medicus tevens assembleelid, Dew Sharman, vraagtekens achter het openen van de HAP’s door de grootste zorgverzekeraar, SZF. Het verbaast hem dat SZF ondertussen haar vierde huisartsenpost heeft neergezet, terwijl de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) hetzelfde al doet. Volgens Sharman wordt de indruk gewekt dat alleen de HAP’s van het SZF buiten de reguliere werktijden toegankelijk zijn. Hij is van mening dat de primaire dienstverlening vorm wordt gegeven door de huisartsen en RGD-artsen. Dat het SZF zich ook als een speler hierin ontpopt, vindt hij niet correct. Met het opzetten van huisartsenposten vermoedt Sharman dat het SZF op deze manier tracht de zorg te centraliseren om zoveel mogelijk invloed uit te kunnen oefenen binnen de gezondheidszorg.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: