Derde Twinningfaciliteit Nederland-Suriname

Maar liefst 7 projecten werden in de sector Zorg & Welzijn gepresenteerd tijdens de derde Twinningfaciliteit Nederland-Suriname. De tijdelijk zaakgelastigde van Nederland in Suriname, Jaap Frederiks, zegt dat deze initiatieven voor Suriname worden ondernomen. Ook omgekeerd komt het voor dat ervaringen worden opgedaan in Suriname, die voor bepaalde doelgroepen in Nederland verrijkend zijn, vanwege de multiculturele samenstelling van Suriname. Zo kunnen huisartsen uit Nederland in Suriname kennis opdoen over multiculturele tendensen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de activiteiten ten goede komen aan de Surinaamse bevolking. Evaluaties hebben uitgewezen dat de eerdere projecten succesvol verlopen, laat Frederiks weten. De projecten die afgelopen donderdag werden gepresenteerd, waren binnen de zorg en welzijn uiteenlopend.

Grensverleggend leren in de huisartsgeneeskunde
Het project ‘Grensverleggend leren in de huisartsgeneeskunde’ zal in Suriname het accent onder andere leggen op het trainen van de docentvaardigheden van docenten en opleiders van de huisartsopleiding en het verbeteren van de huisartsopleiding, terwijl in Nederland kennis en ervaring zullen worden opgedaan over de multiculturele en tropisch geneeskundige kennis. De samenwerkende partners zijn vanuit Nederland het Radboudumc en in Suriname het Huisarts Instituut Suriname (HISuri).

‘Lobi Grani Libi’

De toekomst van de oude mens in Suriname wordt een stuk fleuriger met het project ‘Lobi Grani Libi’, wat ‘geniet van je oude dag’ betekent. De projectindieners willen komen tot een dagbestedings- en activiteitenprogramma, dat senioren burgers dagritme, structuur en zingeving geven. De partijen die aan dit doel samenwerken, zijn Woonzorgcentra Haaglanden (WHZ) uit Nederland en Stichting Bejaardenwerk Gerardus Majella uit Suriname. De derde partner is eveneens uit Suriname en is Stichting Saga Interproject Suriname.

Zorg in de hand
Tussen Health(e) Foundation uit Nederland en de Stichting Perinatale Interventies Suriname (Perisur) is het project “Zorg in de hand” tot stand gekomen. Het doel is om de maternale en neonatale sterfte en morbiditeit met 50 procent in 5 jaar tijd terug te dringen door de zorg voor (zwangere) vrouwen en pasgeborenen te verbeteren. De hoofdactiviteit is om interventies te ontwikkelen en implementeren om de zorg en het welzijn van mannen en vrouwen in de reproductieve levensfase te verbeteren om de kans op ongunstige geboorte-uitkomsten in Suriname te verkleinen en een optimale start voor pasgeborenen, peuters en hun ouders te bewerkstelligen.

Artivism for Social Change Suriname
In het project  “Artivism for Social Change Suriname” beogen de partners Stichting art. 1 uit Nederland en Suriname Men United (SMU) de LHBT emancipatie en maatschappelijke verandering te bevorderen door middel van artivism, creatieve zelfexpressie en participatiemogelijkheden. Daarnaast gaat het om de capaciteits- en institutionele versterking van SMU.

Positionering van de logopedie in Suriname
Verbeteren van de zorg rondom kinderen, volwassenen en ouderen met communicatieve kwetsbaarheid en/of slikproblemen, waardoor de kwaliteit van leven en sociale participatie wordt verhoogd, is de doelstelling van het project “Positionering van de logopedie in Suriname”. De partners in dit project zijn Hogeschool Rotterdam, Opleiding Logopedie en Lectoraat Zorg voor Communicatie en de Vereniging van Logopedisten in Suriname (Logosu). Positionering van de logopedist wordt in samenwerking gerealiseerd door verkennend praktijkgericht onderzoek, ontwikkelen en aanbieden van voorlichtingsmateriaal, voorlichtingsactiviteiten en nascholing voor logopedisten.

Women in Charge
Het project ‘Women in Charge’wordt uitgevoerd door Formaat Werkplaats voor participatief drama uit Nederland en Stichting Art Laboratorium Suriname (artlab.sr). De organisatie heeft als doelstelling de introductie van het Theater van Onderdrukten en toepassing van de methodiek.

Voortgang capaciteitsversterking van de Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis (NBB)
Verdergaande duurzame verbetering van debeschikbaarheid en kwaliteit van bloedproducten en de dienstverlening middels professionalisering van de NBB. Het voldoende beschikbaar hebben van veilige bloedproducten voor de Surinaamse samenleving en het doen van medisch wetenschappelijk onderzoek naar menselijk bloed behoort tot de hoofdactiviteiten van de Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis (NBB). De partner uit Nederland is Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: