Arawarasluis van groot belang voor rijstsector

De Wayambo- en de Boven Nickerierivier worden door de Arawarasluis met elkaar verbonden. Al enige tijd is de sluis defect, met als gevolg dat een groot deel van het water niet naar de Nickerierivier stroomt, maar naar de Coppenamerivier. Hierdoor is de hoeveelheid water in de Nickerierivier aanzienlijk minder. Bij droogte en bij eb draaien de Wakaypompen minder uren en kan het beschikbaar water de Middenstandspolder niet bereiken, met alle gevolgen van dien.

De presidentiele commissie heeft op verzoek van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij gevraagd aan Openbare Werken, transport en Communicatie (OWT&C) om het probleem van de Arawarasluis terstond ter hand te nemen. Er is een besluit genomen dat het ministerie van OWT&C een openbare aanbesteding houdt voor herstel van de sluis. De voorbereidingen hiertoe zijn in afrondende fase.

Gedacht wordt aan de aanleg van de Marataka-overlaat in de Maratakarivier, waardoor het water vanuit het pompgemaal Wakay via het Surinamekanaal naar de Maratakarivier kan worden geloosd. Hierdoor zal de Nickerierivier ook beschikken over een grotere hoeveelheid water. Bij volledig herstel van de Arawarasluis zal de zouttong in de richting van de monding kunnen worden verdreven.

NII

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: