Hoe houdbaar is de positie van minister Ferrier?

Nadat Robert Peneux in december 2017 zijn ontslag als minister van Onderwijs had ingediend, onder andere omdat grote delen van het onderwijsveld het vertrouwen in hem hadden opgezegd en hij nooit erin slaagde de rust op het onderwijsveld te bewaren, kwam de aankondiging dat kinderpsycholoog Lilian Ferrier deze post vanaf 29 maart 2018 zou invullen. Onder Ferrier als minister was het vanaf haar aantreden erg onrustig, en de botsingen bleven niet uit.

Reshma Mangre, voorzitter van de BVL/ALS, betitelde Ferrier in mei 2019 nog als “machtsdronken”, en dit was nadat haar zoon registeraccountant Robert-Gray van Trikt, in maart 2019 was aangesteld als nieuwe governor bij de Centrale Bank van Suriname. Niet lang daarvoor, op 12 februari 2019, was Glenn Gersie onverwachts ontslagen, ondanks het feit dat in de week daarvoor de regering nog hardnekkig had ontkend dat Gersie weg zou moeten. Van Trikt was Nederlander op dat moment, en werd versneld genaturaliseerd om de functie te kunnen bekleden. De verwachtingen waren hooggespannen, zeker omdat de president zelf aangaf hoe ontzettend goed Van Trikt zou zijn op de post. Voor het moment laten we even achterwege dat hij ook dacht dat Gilmore Hoefdraad op de post van governor zijn gewicht in goud waard zou zijn, en we weten allemaal dat dat niet zo goed afliep.

Er rijzen dan twee vragen: hoe kan het komen dat een (kinder)-psycholoog een zoon aflevert die in het gevang belandt vanwege vermeende criminele activiteiten? Dat is de eerste vraag, en de tweede logisch daaruit voortvloeiende vraag: is deze zelfde persoon nu nog wel houdbaar als minister van Onderwijs? Wat voor signaal geeft dat aan onze leerlingen, studenten, onderwijzers?


De eerste vraag is gemakkelijk te beantwoorden. Hoe goed je opvoeding ook is, hoe wetenschappelijk verantwoord zelfs, een mens is in de eerste plaats een individu en zal als volwassene zelf zijn keuzes maken, onder andere omdat we niet alleen door de opvoeding van ouders gevormd worden, maar ook door de maatschappij: de school, de verenigingen waar we lid van zijn, onze vrienden en zo meer. Het risico zal dus altijd bestaan dat je kind op latere leeftijd minder verstandige keuzes, of erger, maakt, en daar kun je als ouder niet voor verantwoordelijk gesteld worden, vertelt een psychiater aan Dagblad Suriname.

De tweede vraag, daar wordt wellicht in de volgende alinea’s antwoord op gevonden.

Het is goed in herinnering te brengen dat ook de zoon van onze president zelf, Dino Bouterse, in 2015 in New York een straf kreeg opgelegd van 16 jaar en 3 maanden voor drugs- en wapenhandel en het verschaffen van valse paspoorten. Toch heeft dat nooit ertoe geleid dat bijvoorbeeld onze volksvertegenwoordiging het aftreden van de president, de (criminele?) vader van de crimineel dus, eiste. Erger nog, de vader zelf (Desi Bouters dus) heeft zelf ook meer dan 1 veroordeling op zijn naam staan, zowel in Nederland als in Suriname. In Nederland werd Desi Bouterse wegens zijn betrokkenheid bij een drugstransport van 474 kilogram cocaïne bij verstek veroordeeld tot 11 jaar celstraf. Europol heeft wegens zijn veroordeling een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Als staatshoofd geniet hij echter diplomatieke onschendbaarheid, zodat hij naar het buitenland kan reizen zonder te worden aangehouden. Feit is dat Dino werd veroordeeld (maar ook dat Desi werd veroordeeld) en dat dit geen reden zal zijn voor de vader om er gevolgen aan te verbinden.

We brengen u dan ook in herinnering dat Georgio Rasoelbaks, zoon van waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, in oktober 2015 in verzekering werd gesteld en werd veroordeeld tot 3.5 jaar celstraf. Rasoelbaks werd ontzet uit de politiedienst, omdat hij misbruik had gemaakt van zijn functie door strafbare feiten te plegen. De rechter oordeelde toen dat door het gedrag van Rasoelbaks het Korps Politie Suriname imagoschade had geleden. Toch had dit geen gevolgen voor de positie van zijn vader, de waarnemend president van het Hof van Justitie.

Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer diende haar ontslag op 17 april 2017 in, omdat haar zoon Riaaz Kariem verdacht en beschuldigd werd van ontucht met een 10-jarig meisje. Inmiddels deelt het OM aan Dagblad Suriname mee dat er een eis staat van 3 jaren onvoorwaardelijk met aftrek waarbij gevangenneming is gelast. Naast de geldstraf eist het OM ook een geldboete van SRD 20.000 of 3 maanden hechtenis.

Let wel, dit zijn slechts enkele voorbeelden, de lijst is bij lange na niet compleet.

Moet minister Ferrier dus opstappen vanwege het debacle rond haar zoon? Misschien niet nu, nog niet dus…wie weet, als er een veroordeling volgt, de tijd zal het leren…

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: