Terreurzaak: Raoul Abdoellakhan veroordeeld tot 2 jaar en Nasser integraal vrijgesproken

Kantonrechter Alida Johanns heeft vrijdag een interessant vonnis geveld in de terreurzaak, waarin de gebroeders Nasser I. en Raoul Abdoellakhan terecht stonden. De uitspraak van de rechter telde 8 pagina’s. Zij heeft naar zeggen van de advocaten Michelle Lau-Kersenberg en Murwin Dubois diepgaande onderzoekingen gedaan en pas daarna het vonnis geveld.
De magistraat heeft Nasser integraal vrijgesproken. Raoul Abdoellakhan daarentegen werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met aftrek, en een proeftijd van 3 jaar. Dit vonnis tegen Abdoellakhan is gelijk aan de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht. Met deze uitspraak mocht hij naar huis.
De rechter achtte tegen Abdoellakhan deelname aan een terroristische organisatie c.q. criminele organisatie en het in het bezit hebben van de patronen, dus overtreding van de Vuurwapenwet, wettig en overtuigend bewezen. De magistraat heeft Abdoellakhan vrijgesproken van het ronselen van mensen en financiering van terrorisme. Volgens de rechter wist Abdoellakhan vrijwel alles over het bestaan en de werkwijze van de IS. Hij hemelde mensen op en bleef in contact via telegram en verschillende sociale media. Verder zou deze veroordeelde propaganda hebben gemaakt en executiemateriaal aan derden hebben verschaft. Hij had een ticket aangeschaft om via Turkije af te reizen. Hij heeft overmakingen gedaan, die gelinkt kunnen worden aan de organisatie, maar het bewijs dat deze zaak voor terroristische activiteiten bestemd was, is niet geleverd, stelde de rechter.
Met betrekking tot Riaaz, die naar Syrië is vertrokken en nimmer terug is gekeerd, wisten de gebroeders wel over zijn vertrek, merkte de rechter op. Nasser had kort voor zijn vertrek zelfs onderdak geboden aan Riaaz. Echter kwam de rechter niet tot het bewijs dat zij de mensen hebben geronseld om zich aan te sluiten bij de IS of zich bij de organisatie aan te melden.
De beslissing tegen Abdoellakhan heeft de rechter geput uit getuigenverklaringen, alsook uit verklaringen van enkele anonieme getuigen. In deze zaak waren er 8 lijvige dossiers opgemaakt.
Zowel de officier van justitie als de verdediging hebben recente jurisprudentie van Nederland aangehaald. De rechter heeft alles getoetst met de informatie die verwerkt is in het dossier. De magistraat is met betrekking tot het geval van Nasser wel meegegaan met de advocaten. Hun verweren hebben een belangrijke rol gespeeld bij de uitspraak. Voor Suriname is dit de eerste keer dat een zaak betreffende terrorisme voor de rechter is gebracht. Dit vonnis van de rechter kan als basis dienen voor vele anderen zaken, merkten de advocaten op. In dit vonnis is de rechter uitgebreid ingegaan op de deelname aan de criminele organisatie en de gevolgen daarvan. Ook de wervingen van strijders in het strijdgebied werd aan de kaak gesteld.
Zowel Lau-Kersenberg als Dubois zijn tevreden met dit vonnis. Zij gaven aan dat met deze uitspraak van rechter Johanns het recht heeft gezegevierd voor de gebroeders. De uitspraak in deze zaak heeft wel een beetje lang op zich laten wachten.  De magistraat is niet lichtvaardig met de zaak omgegaan. Zij heeft zich ook heel diepgaand over het vonnis gebogen.
In deze zaak had officier van Justitie Cynthia Klein tegen de gebroeders Raoul Abdoellakhan en Nasser I. een celstraf van respectievelijk 6 jaar om 4 jaar geëist. Zij achtte tegen het duo deelname aan een terroristische organisatie in de periode van 2015 tot en met 2017 wettig en overtuigend bewezen. De openbare aanklager had een 40 pagina’s tellend requisitoir gehouden. Nasser was op de vorige zitting reeds in vrijheid gesteld door de rechter.
Saskia Bandhan   
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: