Steve Reyme strijder tegen onrecht

Bestuurslid Serena Essed: ‘Ik geloof in Suriname. Het land heeft voldoende ontwikkelingsbronnen waardoor wij uit de armoede kunnen komen’
Bestuurslid Serena Essed: ‘Ik geloof in Suriname. Het land heeft voldoende ontwikkelingsbronnen waardoor wij uit de armoede kunnen komen’

Voorzitter Steven Reyme van Alternatief 2020 in oprichting
Voorzitter Steven Reyme van Alternatief 2020 in oprichting

Met voorzitter Steve Reyme hebben Serena Essed, Meredith Leter, Graciëlla Chin-A-Foeng – Hardjopawiro en Henk Lemmert zitting in het eerste bestuur van ‘Alternatief 2020’, de jongste politieke partij in oprichting. Voorganger Reyme heeft aangegeven dat de partij ten strijde trekt tegen fundamenteel onrecht, dat door de jaren heen is gegroeid. ‘Rechtvaardigheid verheft een natie. Alternatief 2020 werkt aan morele herbewapening en normen.’
Goed leiderschap is broodnodig
De reactie vanuit de samenleving op ‘nog een politieke partij erbij’ is niet uitgebleven. Bestuurslid Essed: ‘Er zijn pro en contra’s. Alternatief 2020 biedt goed leiderschap en daar gaat het om.’ Meerdere politieke partijen hebben Reyme benaderd om hun gelederen te komen versterken. Daarop werd niet ingegaan, maar het schudde wel iets wakker bij de predikant, die in zijn beroepspraktijk wordt geconfronteerd met ernstige maatschappelijke vraagstukken en problemen. Gezien zijn christelijke aard liet hij zich, bij het nemen van de beslissing om een politieke partij op te richten, leiden door God.
Een roeping na wan firi
Roeping houdt volgens Reyme in dat je het werk niet zozeer voor jezelf doet. ‘Na wan firi om iets te doen voor gemeenschappelijk welzijn. Suriname is er erg aan toe. Het kan niet langer wachten op oplossingen. Het is nu mijn moment om iets te doen aan de toestand.’ De voorzitter benadrukt dat zijn partij in oprichting niet op de man speelt. Goed beleid wordt ondersteund en wanbeleid verfoeit.
Een land van melk en honing
‘Het gaat niet goed met het land. Wij gaan in dialoog met anderen na hoe wij Suriname uit de positie, waarin wij zijn komen te verkeren, kunnen halen. Suriname maken tot een land van melk en honing.’ Bestuurslid Essed voegde daaraan toe: ‘Dat kan, want het land heeft voldoende ontwikkelingsbronnen om uit de armoede te komen.’
De spot drijven
Binnen de samenleving wordt er nogal gespot met politici, die zeggen door God te zijn geroepen om een politieke partij te vormen. Gelovigen keuren deze handeling af. Om het woord roeping te definiëren, raadpleegde Dagblad Suriname predikanten, gelovigen en taalkundigen. ‘Een roeping is een idee, een gretig verlangen van iemand om een taak te volbrengen. Het is niet gepast om iemand te bekladden, die zich voorbestemd voelt voor een bepaalde levenstaak. Het is een beroepskeuze. Bij het kiezen van een beroep is het gebruik dat advies wordt ingewonnen. Het vragen om de zegening van de Almachtige kan daarbij horen.’
HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: