Openbrief aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
Mevrouw Drs. L. Ferrier
Betreft: schoolmediathecarissen
Geachte Minister,
Als vertegenwoordigers van de afgestudeerden van de opleiding tot schoolmediathecarissen (SMMBO) vanaf 2014 tot heden, wensen wij het volgende onder uw aandacht te brengen.
Wij zijn genoodzaakt een openbrief aan u te richten, aangezien petities aan de minister van Onderwijs, de heer Peneux, en DNA van respectievelijk 2016 en 2017 niet geleid hebben tot een oplossing voor ons vraagstuk.
Het Ministerie van Onderwijs dient een ministerie te zijn dat zorgt voor kwaliteit in alle geledingen, zo ook voor de schoolmediatheken.
Wij hebben een erkende driejarige middelbare beroepsopleiding achter de rug, waardoor wij voor kwaliteit garant staan in het schoolmediatheekwerk. Wat onze verbazing schetst, is dat afgestudeerden vanaf 2014 nog steeds niet gefaciliteerd kunnen worden, ondanks herhaalde sollicitatiebrieven gericht aan uw ministerie. Wij krijgen vaak als reactie, dat er geen plaatsingsmogelijkheid is, omdat de schoolmediatheken reeds bemenst zijn. Niets is minder waar. Er zijn voldoende mediatheken die om gekwalificeerd kader roepen. Het gros van de mediatheken wordt momenteel “bezet” gehouden door niet gekwalificeerden en ook door personen, die door hun arts dan wel specialist (psychiater) niet meer voor de klas kunnen functioneren. Hierdoor komt het eigenlijke mediatheekwerk in gedrang en wordt het systeem van verborgen werkloosheid in stand gehouden.
Er wordt vaak geklaagd dat het Surinaamse kind niet leest, welnu, het curriculum van de SMMBO is op maat gesneden om mede te helpen een kentering in deze situatie te brengen. Voorts zijn de mediatheken met gekwalificeerd personeel zeer ondersteunend toe naar het regulier onderwijs. Ook hier wordt de ontwikkeling van het kind centraal gesteld en in het verlengde hiervan de ontwikkeling van de gehele natie.
Vanaf uw aantreden als minister heeft u hoog in uw banier dat het kind centraal gesteld moet worden. Hierdoor kunt u goed gebruik van maken om de mediatheken goed te doen outilleren met geschikte, actuele literatuur, relevant voor de ontwikkeling van het kind, onder deskundige, gekwalificeerde mediathecarissen.
Te uwer informatie moge gelden dat vele schoolleiders die wij gesproken hebben, verlegen zitten om gekwalificeerde mediathecarissen, maar zij kunnen niets hiertegen doen, omdat de mediathecarissen aangetrokken moeten worden door het ministerie. Dit geldt niet alleen voor openbare scholen, maar ook voor gemeentescholen en scholen van andere denominaties.
In dit kader vragen wij u het daarheen te leiden, zodat wij in dienst kunnen treden na een aantal jaren gewacht te hebben, waardoor u verzekerd kunt zijn van kwaliteit in het schoolmediatheekwerk.
In de hoop dat u daadwerkelijk aandacht zult besteden aan het onderhavige, verblijven wij.
Hoogachtend,
Namens de afgestudeerden,
Ch. Moeljoredjo, tel 8726865
A. Jagroep, tel 8964288
B. Koesé, tel 7233349

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: