Marlon Rozenblad: “Santhoki was enige minister die getracht heeft jeugdige delinquenten te rehabiliteren”

De nieuwe aanwinst van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Marlon Rozenblad (haar- en hoofdhuidspecialist), heeft op 28 mei 2019 zijn allereerste wijkvergadering belegd als VHP’er. In de optiek van Rozenblad betrof het een zeer geslaagde bijeenkomst, wat naar zijn inziens de directe aanleiding is geweest voor de vele kritiek op de VHP-leider Chandrikapersad Santokhi. De VHP-topman werd bekritiseerd doordat hij samen met een ‘crimineel’ gezien werd op een foto. Rozenblad vindt het absurd dat op social media heisa is ontstaan hierover. “Het staat niet op iemands voorhoofd geschreven wie een duistere achtergrond heeft. Wilt men soms dat iedereen die de vergadering bijwoont met een bewijs van goed gedrag komt aandansen? Die man wilde slechts op de foto met Santokhi. Is dat verkeerd? Men zoekt spijkers op laag water; als de VHP-vergadering te Christoffel Kerstenstraat (ressort Beekhuizen) niet geslaagd was, zouden we dit niet krijgen”, luidt de opvatting van Rozenblad in gesprek met Dagblad Suriname.
Criminaliteit is geen keuze, stelt Rozenblad. Door de verslechterde economische omstandigheden worden personen gedwongen om dit pad op te gaan. Immers, wat heeft de huidige regering intussen ondernomen om de primaire zaken te kunnen garanderen voor elke burger van Suriname? “Er wordt niets gedaan voor de mensen uit de achtergestelde buurten.” Volgens Rozenblad is Santokhi, in de periode van zijn ministerschap op het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), de enige minister geweest die getracht heeft om jeugdige delinquenten te rehabiliteren. “Santokhi was de enige minister die mij de ruimte heeft gegeven om deze groep op te leiden tot kapper, teneinde in hun eigen behoefte te voorzien en hen te weerhouden om zich weer schuldig te maken aan ontoelaatbare handelingen”, aldus Rozenblad.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: