Hoefdraad: BTW wordt in alle kalmte voorbereid

De operationalisering van een systeem van Belasting op Toegevoegde Waarde gedurende de stabilisatieperiode werd voor 1 januari 2018 ingeroosterd. Dat kwam op schema sinds de regering met het Internationaal Monetair Fonds in zee ging, en er een Stabilisatie- en Herstelplan werd opgesteld. Vervolgens werd het verschoven naar 1 juli. De derde verschuiving kwam in de maand april, zonder een streefdatum. De overstap op het zogeheten BTW-systeem is uiteindelijk vooruitgeschoven om de voorbereidingen daartoe in zorgvuldigheid te kunnen treffen.
Volgens de recentste berichtgeving uit het parlement blijkt BTW niet binnenkort te zullen komen. Minister Gilmore Hoefdraad ging in het parlement op 6 juni hierop in. “We zijn bezig met de scenario’s. We hebben het onderschat. We dachten dat we veel verder waren. Er is heel veel werk binnen de belastingdienst. Het wordt gewoon in alle kalmte voorbereid. De focus nu is om IT-systemen in place te hebben, de juiste structuur te hebben bij de belastingdienst, en zeer zwaar te focussen op achterstanden die nu moeten worden ingehaald. Met de tijd en de jaren zullen wij richting BTW kunnen gaan, dat toch wel een behoorlijke verbetering voor ons zal zijn”, zei Hoefdraad.
Vooruitlopend daarop wil de regering volgens Hoefdraad gaan naar een rechtvaardiger belastingschijvensysteem. Daar wordt er volgens de minister met de vakbonden over gecommuniceerd. “Wij kunnen het publiek niet kwalijk nemen als wij achterlopen, maar de belastingschijven zijn op dit moment niet correct. Die zijn jarenlang niet aangepast. In goed overleg met de vakbond en het bedrijfsleven hopen wij hierop binnenkort antwoord te kunnen geven”, aldus Hoefdraad.
De Belastingdienst verwachtte dat, zoals in andere landen het geval is, BTW 2 tot 3 maal meer zou opleveren dan de staat nu verdient aan omzetbelasting. “Als wij per jaar zo ongeveer SRD 600 miljoen omzetbelasting naar binnen krijgen, dan kunt u 2½ maal 600 berekenen. Dan zitten wij op SRD 1.5 miljard. Daar zal de minister van Financiën erg blij mee zijn, denk ik”, zei de directeur van de Belastingdienst in november 2018.
Indien de BTW in juli 2018 werd ingevoerd, mocht de verwachte extra inkomsten in 2018, 2019 en 2020 respectievelijk SRD 103, SRD 602 en SRD 725 miljoen zijn. De resultaten van de BTW-invoering zijn gebaseerd op berekeningen van een consultant, uitgaande van een tarief van 15 procent en verlichting van de directe belastingdruk voor de bevolking.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: