Simons houdt zich aan protocol DNA

‘Alle mensen die hier een petitie indienen, maken een afspraak vooraf’

Justitieminister Stuart Getrouw zei gisteren op aandringen van het parlement dat er vanaf de eerste moment mitigerende maatregelen zijn genomen door de politiesurveillance nabij de scholen in het ressort Latour op te voeren. Leidinggevende van de ressorten hebben daarbij ook de opdracht gehad om contact op te nemen met de scholen. “De buurtmanagers zijn actief. Inmiddels is er een commissie zelf aangesteld door de ministeries van Justitie en Politie, Defensie en Onderwijs om dan na te gaan hoe duurzaam wij met dit soort gevallen kunnen doorgaan. De scholen worden in beeld gebracht. We hebben het niet alleen over Latour, maar Paramaribo en Wanica. En dan zal er geclusterd worden waarbij er een bepaald veiligheidssysteem vanuit Defensie zal plaatsvinden. Dus wij werken naar de statische beveiliging toe door het ministerie van Defensie”, stelde de bewindsman in De Nationale Assemblee (DNA). Op dat moment wachtte hij de verdere rapportage van het Korps Politie Suriname (KPS) af. Getrouw benadrukte op vraag van assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons dat er vooralsnog slechts 1 geval van schoolberoving gerapporteerd is. Hierbij heeft een manspersoon, gewapend met een vuistvuurwapen, twee leerkrachten beroofd. In een ander geval was er een zwerver op het terrein gesignaleerd.
‘Ik kan geen ambassadeurs laten en dan petities in ontvangst nemen’

Geerlings-Simons vond dat de leerkrachten, die op dat moment daar waren om een petitie te overhandigen, zonder vooraf te melden naar het parlementsgebouw zijn getogen om de petitie te overhandigen. Hoewel zij de griffie gevraagd heeft om de petitie namens haar in ontvangst te nemen, hebben de mensen dat geweigerd omdat zij dat persoonlijk aan haar wensten te overhandigen. Dat de mensen buiten in de regen staan, is niet haar schuld maar van de leiding van de griffie. De parlementsvoorzitter stelde dat zij verwacht dat de leerkrachten in de publieke/persruimte zijn binnengelaten. Indien dat niet is gebeurd, zal zij maatregelen treffen tegen de griffie. “Alle mensen die hier een petitie indienen, maken een afspraak vooraf. Ik kan geen ambassadeurs laten en dan petities in ontvangst nemen. Laten wij er geen politieke issue van maken”, stelde de parlementsvoorzitter die erbij bleef dat niemand in de regen heeft gestaan.
Belfort: ‘Zijn wij zo geweldig dat wij de vergadering door laten gaan?’

Abop-parlementariër Edward Belfort stelde gisteren persoonlijk op oriëntatie te zijn geweest op de scholen. De politicus stoorde zich eraan dat de leerkrachten, die op dat moment daar waren voor indiening van een petitie, buiten in de regen op de assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stonden te wachten. “Jonge vrouwen die uren daar staan. We laten ze uren daar staan, terwijl wij doen alsof wij het probleem hier oplossen. Het is een onmenselijke behandeling die wij die vrouwen geven. Ze worden al beroofd in hun huizen, dan gaan ze naar school en ook daar zijn ze niet veilig”. Deze abrupte sluiting van de scholen zal volgens hem ervoor zorgen dat het slagingspercentage van ‘de getto-buurt’ heel laag zal zijn. “Van de getto-buurt waarin ik woon, ben opgegroeid en niet ben weggevlucht zoals meneer Misiekaba. Waarom schorsen wij niet om de mensen te woord te staan? Zijn wij zo geweldig dat wij de vergadering door laten gaan en die leerkrachten hier buiten laten staan alsof ze kletsen”, stelde Belfort. Zijn fractiegenoot Marinus Bee stelde dat ‘nood wet breekt’.
Wachters inzetten tijdens de afzet en ophaaltijden van leerlingen

Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien stelde dat het om een zeer ernstige zaak gaat wanneer 7 tot 9 scholen in hetzelfde ressort uit veiligheidsoverwegingen de deuren gesloten hebben gehouden. De onderwijsgevenden zijn niet te spreken dat ondanks dat een dag eerder de directeur harde toezeggingen deed voor extra fysieke beveiliging, donderdagmorgen daar niets van te merken was. Hij stoorde zich eraan dat de regering niet concreet kan aangeven om hoeveel gevallen het precies gaat. Zijn fractiegenoot Riad Nurmohamed benadrukte dat de vermindering van het veiligheidsgevoel niet iets van nu is. “De bedreigingen van kinderen, de aantasting van leerkrachten en ouders is ernstig in gevaar. Het is jammer wanneer wij als burgers die rapportages niet plaatsen bij politieposten. Gaat u die rapportages vragen bij de politieposten. Het gaat bedroevend laag zijn, want ouders zijn in schok. Ik ben regelmatig op scholen. Het gaat heel snel. Terwijl ouders hun kinderen afzetten op scholen, worden ruiten ingeslagen en alles meegenomen. Het gaat heel snel”, stelde Nurmohamed. Hij stelde voor om wachters ook de bevoegdheid te geven om ook buiten het terrein hun werk te doen tijdens de afzet en ophaaltijden van leerlingen.
Abdoel: Er wordt een angstige situatie gecreëerd

NDP-fractieleider Amzad Abdoel, die eerder politieke motieven suggereerde achter deze criminele activiteiten, richtte nu zijn ogen op berichtgevingen in de media over verkrachting van een scholier en valse berichtgevingen op social media. “Diverse zaken leiden ertoe dat het veiligheidsgevoel daalt. Zo is er ook een bericht van een scholiere van 16 jaar die verkracht is geworden. Er is ook een ander bericht gelanceerd en die nu ook via social media wordt verspreid dat men geprobeerd heeft om brand te stichten. Al die zaken maken dat het veiligheidsgevoel daalt. Waar waren de bewakers van de scholen? Het is een ernstige situatie. Er wordt een angstige situatie gecreëerd in de samenleving door al deze verschillende gevallen met elkaar te linken en constant te doen omgaan met de media”, stelde de NDP’er.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: