Parket stelt verdachte oplichtingszaak in vrijheid

De verdachte Maynox C. die op 1 mei door de politie was aangehouden ter zake oplichting is op woensdag 29 mei door het parket in vrijheid gesteld. Het Openbaar Ministerie had de behandeling van het verzoek gebaseerd op 54A ingetrokken bij de rechter-commissaris (RC). Advocaat S.M. Ramman heeft afgelopen dinsdag een verzoek tot invrijheidstelling ingediend bij de RC. Het Openbaar Ministerie heeft de behandeling van dit verzoek dat om 11.00 uur zou plaatsvinden, ingetrokken en heeft de verdachte zelf in vrijheid gesteld. Na het doornemen van het verzoek kwam het OM zelf tot de conclusie dat de verdachte onrechtmatig is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting c.q. verduistering, waarbij hij personen zou hebben opgelicht bij de aankoop van percelen.
Volgens zijn advocaat heeft zijn cliënt rechtshandelingen verricht in de hoedanigheid van een vertegenwoordiger van een rechtspersoon genaamd “For More Creation Building & Construction N.V”. Hij was gemachtigde van deze naamloze vennootschap. De raadsman geeft aan dat uit een uittreksel bij KKF blijkt dat zijn cliënt geen enkele handeling heeft gepleegd in strijd met de doelstellingen van deze N.V. Hij is als vertegenwoordiger van vermelde N.V. een overeenkomst aangegaan met Nabosc N.V. tot het opkopen van onroerend goed met de bedoeling die verder aan derden te verkopen. Dus een overeenkomst welke in alle opzichten rechtsgeldig is aangegaan. Maynox heeft vervolgens in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van “For More Creation Building & Construction N.V”, zoals eerder vermeld percelen verkocht aan derden, waarvan de overeenkomsten in alle opzichten rechtsgeldig zijn aangegaan. Volgens advocaat Ramman heeft zijn cliënt nimmer een valse naam of hoedanigheid aangenomen, noch heeft hij listige kunstgrepen aangewend. Naar de bevindingen van de advocaat heeft deze case zich in de civiele sfeer afgespeeld, waarvoor hij in persoon noch civielrechtelijk noch strafrechtelijk kan worden aangesproken.
Nadat het duidelijk was voor het OM dat deze jongeman bijkans een maand onrechtmatig van zijn vrijheid was beroofd, werd hij woensdag in vrijheid gesteld. De vraag die hier rijst is waarom de twee NV’s niet door het OM worden vervolgd.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: