Personeelsleden hebben niet meer dan SRD 30.000 gestolen bij Centrale Markt

Marktmeester John Lecton
Marktmeester John Lecton
‘Het verschil van SRD 860.000 moet u gaan zoeken bij Lecton en Sardjoe’

Ruby A., Bianca H., Angela A. en Erna A. stellen dat zij niet meer dan SRD 30.000 aan standgelden van de Centrale Markt Paramaribo achterover hebben gedrukt. Zij vinden dat de rest van de verdwenen SRD 860.000 verantwoord moet worden door marktmeester John Lecton en Anoushka Sardjoe , lid van het multidisciplinair team. “Het verschil van SRD 860.000 moet u gaan zoeken bij Lecton en Sardjoe”, zei Ruby gisteren op vragen van kantonrechter Duncan Nanhoe. De magistraat merkte op dat het hem is opgevallen dat alle vier verdachten in een koor hetzelfde bedrag consistent hebben opgenoemd. Het gevoel bekruipt hem daarom dat alle verdachten alles onderling goed hebben afgestemd. Op de zitting gisteren is ook de ex-marktcoördinator gehoord. Hij verklaarde sterk het vermoeden te hebben dat het vooronderzoek niet op de juiste manier is geschied. Sardjoe aan de andere kant stelde dat deze ex-marktcoördinator, die nu ‘vanwege gewijzigde beleidsinzichten’ is overgeplaatst, vanwege een persoonlijk probleem met de 3 overige medewerkers deze vier vrouwen ondersteunt. Alle 4 verdachten vermoeden dat deze 3 medewerkers van de afdeling meer over de diefstal weten en vinden dat de marktleiding hun in bescherming neemt.
Bedragen verschilden op originele betalingsbewijzen
De valsheid in geschrifte en verduistering hebben plaatsgevonden tussen mei 2017 en september 2018. De markt heeft in totaal een bestand van ongeveer 2.000 marktventers, waardoor per week ongeveer een bedrag van SRD 40.000 tot SRD 50.000 in kas binnenkwam. Op weekbasis rekent de Centrale Markt naast standgelden ook op inkomsten vanuit de parkeerplaats, een ijsfabriek, poortentree en de toilettengroep. De 4 vrouwen waren alleen belast met de inkomsten van de standgelden. De marktleiding rook dat er iets mis was en vroeg de originele kwitanties die de marktventers als kwijting hadden ontvangen op om die te verifiëren met bedragen en kwitanties die ingeboekt waren van de financiële afdeling. Toen kwam aan het licht dat de nu 4 terecht staande personeelsleden over een lange periode kwitanties hebben uitgeschreven, waarvan de bedragen op de originele betalingsbewijzen verschilden. Zo bleek dat de standhouders hogere bedragen hadden betaald, maar dat veel lagere bedragen werden ingeboekt. Daarnaast bestaat het vermoeden dat ook boetegelden zouden zijn achtergehouden. Op 25 juni komt een strafvoorstel.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: