Onveiligheidsgevoel Wanica veel hoger

Er is in een peiling in Wanica naar boven gekomen dat het veiligheidsgevoel in Wanica is gedaald. Bewoners van het district zeggen dat de cijfers van de peiling niet bij benadering aangeven wat het veiligheidsgevoel in dit district is. De districtsbewoners die zijn de mening toegedaan dat het onveiligheidsgevoel veel hoger ligt dan in de peiling aangegeven. Er zijn geen straten in Wanica waar er geen berovingen hebben plaatsgevonden en waar er geen inbraken zijn geweest. Vee dat vastgebonden is op de brede bermen worden gewoon in de ochtend gestolen. Het touw wordt doorgesneden en het vee wordt soms niet eens in pick-ups vervoerd, maar in personenauto’s. In Wanica worden hele koeien in de kofferbakken van auto’s gepropt en weggevoerd. Twee politiestations hebben al maanden te kampen met vervoer. Een van die wijken is bijna dagelijks in het nieuws met berovingen en steek- en kappartijen. Het gevoel van onveiligheid is toegenomen naar aanleiding van de aanvallen op buitenlandse gasten. Er worden veel roofovervallen in het district gepleegd, waar de rovers rennend de plaats verlaten. In het district zijn er enkele plekken waar er gestolen goederen kunnen worden verkocht. Rovers en dieven verkopen hun buit aan deze helers. Het verhaal van 1 heler was in de krant, maar de politie noch de samenleving reageert. Er wordt een roof gepleegd en zo komt ook de heler in beeld. De heler wordt voor een dag opgesloten en loopt dan weer op vrije voeten. Blijkt dat hij een nicht heeft die een relatie heeft met een vrouwelijke officier. Deze zorgt ervoor dat deze heler niet voor lange tijd opgesloten blijft. Intussen gaan de helerspraktijken gewoon door. Het district Wanica is een district waar rovers en dieven niet worden gepakt. De burgerij geeft een deel van de aangiften niet aan, omdat men zich geen geval kan herinneren waarbij een dief is gepakt. Er zijn haarden waar rovers rondhangen, de politie doet niets. Soms zijn deze haarden in de straten waar meerdere politieagenten al langere tijd wonen. Die kijken de andere kant op. Politieambtenaren moeten naar de plaats delict en terug worden vervoerd, omdat de politie niet over auto’s beschikt. De politiemannen stappen niet bij elke burger in de auto. Omdat is voorgekomen dat burgers ontevreden zijn met het onderzoek van de politie en dan weigeren om de ambtenaren op de post te zetten. De politie in Wanica communiceert helemaal niet met de plaatselijke bevolking. Als er een trend is van een bepaalde type inbraken dan noteert de politie het wel, maar zendt geen alarm uit naar de burgerij. Zo worden burgers op dezelfde manier slachtoffer van dezelfde delicten. Er is goed gezegd een vrees bij de burgers in Wanica dat men gewoon vanuit de straat aangevallen kan worden. Burgers zijn bang om op het balkon te zitten. Veel burgers in Wanica hebben inmiddels alarmsystemen en camera’s aan hun huizen geplaatst. Het gevoel van veiligheid heeft veel te maken met roven en diefstallen. Maar het heeft ook te maken met de situatie op straat. Er worden nog steeds keihard alcohol gedronken voor de vele supermarkten in Wanica. Politiemannen doen in burger mee met de zuippartijen. Na alcohol te hebben gedronken, gaat men keihard bezopen in het verkeer. In Wanica wordt er heel hard gereden op de geasfalteerde wegen. Er is veel geluidsoverlast van een aantal auto’s. De politiemannen schudden hun hoofd en genieten van de keiharde muziek. Er zijn in de afgelopen jaren veel bewoners van Wanica in het korps gegaan en ze zijn ook in hun district gestationeerd. Het gevolg is dat ze niet tegen vrienden en familie kunnen optreden.
Door de regering zijn tientallen auto’s gekocht voor de politie. De twee posten in Wanica hebben nog steeds geen auto. Het district Wanica is in de afgelopen jaren behoorlijk geëxpandeerd. De bevolking is meer diverser geworden. Zo zijn er veel mensen uit het binnenland bijgekomen. Dit deel van de bevolking had het in het begin heel erg moeilijk, maar schijnt haar weg nu wel te vinden via onderwijs, werk en sport, maar ook via de kerken. De eerlijkheid gebiedt echter om te zeggen dat er ook veel criminaliteit nog in dit district plaatsvindt vanuit een bepaalde groep. Dan gaat het niet om de mensen die een vaste woonplaats in Wanica hebben gevonden. Wanica is veranderd, maar de regering heeft nooit een verantwoordelijkheid gevoeld om enkele maatregelen in dit district te treffen. Er zijn in de afgelopen 12 maanden veel aanvallen geweest op straat en in de huizen in Wanica. Dit district is nog niet meegenomen in het Safe City project. Er wordt gezegd dat de criminelen daarom weggaan van de camera’s en hun activiteiten voortzetten in Wanica, waar er nog geen camera’s zijn. Tegelijk zit dit district met een tekort aan middelen. Het is zaak dat Juspol actiever wordt in Wanica en er een preventieve werking van de politie uitgaat door surveillance en optredens. Ook moeten de haarden worden opgeruimd en de helers worden aangepakt. Smokkelsigaretten en –alcohol worden nog gewoon vanuit onder de toonbank verkocht en politiemannen zijn ook de kopers van dit illegale spullen. De politiemannen weten over de illegale magazijnen met smokkelspullen vooral als ze vrienden zijn met douaneambtenaren. Deze zaak wordt niet aangepakt. Douaniers worden even thuis gezet, maar dan beginnen ze weer met hun werk en hun praktijken. De politie kent de haarden, maar pakt niet aan en dat vergroot het onveiligheidsgevoel. Het onveiligheidsgevoel in Wanica heeft ook te maken met de corruptie bij de politie en de douane.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: