Strei! presenteert 7 punten voor verbetering Suriname

Maisha Neus
Maisha Neus
De politieke partij Strei! lanceerde op 25 mei, een jaar voor de verkiezingen, haar website en presenteerde 7 punten om Suriname te verbeteren. De problematiek in Suriname is reden voor de partij om met dit programma te komen. De voorzitter van de partij, Maisha Neus, noemde enkele oorzaken als nepotisme, corruptie en verarming van de samenleving als enkele redenen voor de huidige financieel economische situatie.
De 7 punten betreffen onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, diversificatie van de economie, controle en veiligheid, gezondheidszorg en basisinkomen. Strei! wil structurele ontwikkeling teweegbrengen in Suriname door aandacht te besteden aan deze geselecteerde punten. Neus zegt dat andere punten, zoals ouderenzorg, belastingen en wet en recht ook belangrijk zijn, maar de partij heeft de 7 punten zorgvuldig uitgekozen, omdat zij van mening is dat deze de bevolking direct raken. De andere punten worden later in het jaar uitgewerkt in het verkiezingsprogramma.
Voor de partij is ‘the right to live in freedom and dignity’ de norm die gehanteerd zou moeten worden. “Gelijke kansen voor een ieder”, zegt Neus. “Suriname, het land waarvoor gestreden wordt, transparantie, wet en recht, economische groei en integriteit. Via het voorgestelde grassroot-model wil de partij rr-leden meer macht geven. Op dit moment hanteert Suriname de piramidestructuur. De partij wil ook onderwijs combineren met ondernemerschap. In dit systeem wordt alles wat nodig is voor de mens gerealiseerd in totale balans met natuur en milieu. Dat is op dit moment in Suriname ver te zoeken”, laat Neus weten.
De aanpak van de staatsschuld is voor Strei! ‘een kind kan de was doen’ oplossing. “Strei! is voorstander van het met harde hand aanpakken van corruptie”, zegt Neus. De partijvoorzitter ziet als oplossing het terughalen van alle onrechtmatig verkregen gelden. ‘Hiervoor is een kaalplukwet nodig. Forse bezuinigingen zijn nodig om verspilling een halt toe te roepen. De partij wil de productie verhogen door mensen vanaf 50 jaar in aanmerking te laten komen voor vervroegd pensioen, echter is men op de leeftijd van 55 jaar verplicht om met vervroegd pensioen te gaan.” Door deze maatregel ziet de partij van Neus kansen voor jongeren om in te stromen op de arbeidsmarkt.
Strei! is voorstander van een kleinere maar efficiëntere overheid en wil het aantal ministeries terugbrengen naar maximaal 12. Het overheidsapparaat moet volgens Neus gesaneerd worden omdat ruim 10% van de bevolking in overheidsdienst is. Voor de transformatie van mensen in overheidsdienst naar de productiesector denkt Neus dat dit in 3 jaren tijd moet kunnen. Strei! stelt ook de levenslange compensatieregeling van ministers ter discussie. De partij ziet een termijn van 1 jaar als een betere oplossing voor het land.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: