De laatste tien dagen van het vasten

Geachte broeders en zusters,
Assalamo Alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakatohu, moge de vrede, de zegeningen en de barmhartigheid vanwege de Almachtige God op u allen rusten.
De maand Ramadan wordt opgedeeld in drie fasen. Elke fase wordt een “Ashrah” genoemd. De laatste tien dagen van het vasten vormen de laatste ashrah. Over de laatste tien dagen van de maand Ramadan is er heel veel vermeld in de Geschriften van de Islam, met name in de Hadiesboeken, de verzamelingenbundels van de gezegden van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met Hem). Deze overleveringen illustreren hoe de grondlegger van de Islam, de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) de laatste tien dagen van de Ramadan doorbracht.
Hazrat Ayesha, de echtgenote van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) heeft vermeld dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) tijdens de laatste tien dagen zich heel veel beijverde voor het verrichten van gebeden. Zoveel moeite had zij hem nog nooit eerder zien doen (Bron: Muslim Kitabul I’tikaaf). De Heilige Profeet (vrede zij met hem) bleef soms de hele nacht huilend smeken tot God terwijl hij zich ter aarde neerwierp. Hazrat Ayesha zegt dat precies hoe een kleed op de grond gespreid ligt (zonder dat het beweegt), evenzo wierp de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zich op de grond voor smeekgebeden tot God.
Een keer stond Hazrat Ayesha (moge God welbehagen in haar hebben) in de late avond op en vond de Heilige Profeet (vrede zij met hem) niet in bed. Zij besloot op zoek naar hem te gaan en bezocht enkele huizen in de omgeving, maar de profeet was er niet daar. Op weg naar haar huis zag zij “iets” op een verlaten plekje. Toen zij dichterbij ging, zag zij dat het de Heilige Profeet (vrede zij met hem) was, diep verzonken in gebed. Zij zegt dat de profeet zodanig diep, nederig en intens aan het bidden was, dat je duidelijk een geluid uit zijn lichaam kon horen alsof zijn botten aan het koken waren.
Dit is de wijze waarop de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zijn gebeden gedurende de laatste tien dagen van de Ramadan verrichtte. Hazrat Ayesha (moge Allah welbehagen in haar hebben) is getuige geweest van de speciale gebeden van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) die hij tijdens de vastenmaand Ramadan verrichtte. Het is moeilijk om precies aan te geven hoeveel de Heilige Profeet (vrede zij met hem) tijdens de Ramadan heeft gebeden, want hij verrichtte zijn gebeden in eenzaamheid en stilte.
In een andere overlevering vertelt Hazrat Ibne Abbas (moge Allah welbehagen in hem hebben) dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) in de laatste dagen van de Ramadan de meest milddadige persoon was en zette zich in om anderen voordelen te bezorgen. Hij vertelt verder dat wanneer engel Gabriël in de Ramadan de Heilige Profeet (vrede zij met hem) had bezocht, gaf de profeet veel meer dan in normale dagen uit. Engel Gabriël bezocht de profeet in de vastenmaand iedere avond en herhaalde met hem de reeds geopenbaarde delen van de Heilige Qor’aan. Nadat engel Gabriel hem had bezocht, nam zijn snelheid in het goed doen aan de medemens als een rukwind toe (Bron: Bukhari Kitabus Saum)
De vastenmaand is de maand waarin God heel dicht bij zijn dienaren komt en waarin het opvolgen van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) wordt vereenvoudigd. Voor iedere moslim in het bijzonder is van belang om van deze gelegenheid die door de maand ramadan wordt geboden nuttig gebruik te maken.
Hazrat Ibne Umar (moge Allah welbehagen in hem hebben) heeft verteld dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei: “God houdt vooral van de goede daden die verricht worden in de laatste tien dagen van de Ramadan. Wellicht is er in deze tien dagen veel meer zegeningen dan daarbuiten” (Bron: Musnad Ahmad bin Hambal).
Voor de laatste tien dagen van het vasten heeft de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) drie simpele gebeden (zikr) geleerd:
1. La ilaha illallaah : Er is geen God behalve Allah
2. Allaho Akbar : Allah is groot
3. Alhamdolillaah : Alle lof behoort aan Allah toe
Zikr betekent letterlijk “vermelden”. Het zijn devotionele handelingen in de Islam waarin korte zinnen of gebeden herhaaldelijk in stilte worden gereciteerd of met luide stem. Zikr heeft meer het karakter van meditatie.
In het bijzonder dienen alle moslims deze drie gebeden veelvuldig op te zeggen en zich te beijveren om zoveel mogelijk goed te doen. Ware goedheid brengt een zodanige verlichting in de mens teweeg, net zoals het zonlicht de duistere aarde verlicht. Ware goedheid is die welke nooit meer verdwijnt nadat het is gemanifesteerd.
Moge de Almachtige Schepper een ieder van ons in staat stellen om ware goedheden te verrichten en anderen daarmee onmetelijke en duurzame voordelen te bezorgen…Amien!
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname
Ephraimszegenweg 67 – Paramaribo
E-mail: [email protected]

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: