Verslaving en illegaliteit aanpakken

Door het laagdrempelig worden van het wedden en het gokken schijnt de gokverslaving in Suriname te zijn toegenomen. Het gokkende volk is jonger geworden, kinderen gokken ook. Er zijn handelaren die zich geen zorgen maken om de minimumleeftijd wanneer het gaat om klanten die tabak, alcohol of loten kopen dan wel meedoen aan hazardspelen. Er zijn handelaren die weinig affiniteit hebben met de Surinaamse bevolking, deze kijken alleen naar de verkoopcijfers. Het aantal machines waarop aan allerlei loterijen of hazardspelen meegedaan kunnen worden, is de afgelopen jaren explosief toegenomen. Het is bij de kassa van veel supermarkten een gedrang en gestoot tussen de klanten die hun consumptiegoederen in de winkel komen kopen en de gokkers die op bepaalde uren voor de winkels staan om de uitslagen af te wachten. Ondertussen drinkt men een cola en rookt men een sigaret. Er zijn ook sportweddenschappen die op verschillende plekken in alle districten worden georganiseerd. Deze mensen hangen bij dezelfde kassa. Soms wordt er gewacht op de uitslag. Soms vinden er uitbetalingen direct plaats door de winkelier. De gevallen van verslaving zijn soms erg. Er zijn burgers die geld lenen of voorschotten nemen om het geld snel aan loterijen en weddenschappen uit te geven. Er zijn burgers die hun dagloon ook snel uitgeven aan loten etc. De loterijen en kansspelen zijn dichterbij de burger gekomen. Het tarief dat casino’s moeten betalen, is enkele jaren terug verhoogd. Bij die gelegenheid werd er een discussie in DNA gevoerd over met name de casino’s, de rol van het toerisme en het meedoen door normale burgers in de casino’s. In DNA is toen een ferm standpunt ingenomen tegen de casino’s. Het gokken door normale Surinamers, de huisvrouwen etc., is hier aan de orde gekomen. De geschiedenis van de casino’s is toen ook uitgelegd, ook de link die de casino’s hebben met toeristen en het toerisme. De bedoeling was niet dat Surinamers in casino’s zouden zitten om te zitten, men zou hooguit toeristen naar deze casino’s kunnen begeleiden. In het nieuwe millennium is een ware gokindustrie ontstaan in Suriname met een hele scala aan mogelijkheden, zelfs virtueel. Een deel van onze burgers is gokverslaafd. Bij gokverslaving lijden gezinnen eronder. Geld dat aan het gezin moet worden besteed, wordt aan gokken opgemaakt. Door de minister van Juspol is aangekondigd dat er een ordening zal komen. Juspol zal vergunningsvoorwaarden aanscherpen. Er komen ook aangepaste richtlijnen met betrekking tot de inrichting en de plaats van gebouwen, waar deze spelen kunnen worden aangeboden. Vanuit de wet bekeken zijn de sportloterij, de virtuele sportweddenschappen, de internetweddenschappen en live betting geen loterijen, maar hazardspelen. In de vergunningsvoorwaarden van enkele bedrijven zou zijn opgenomen dat de verkoop van loten en de uitbetaling van prijzen bij de geautoriseerde verkooplocaties van loterijbedrijven kunnen plaatsvinden. Intussen hebben online spelen hun intrede gedaan, waarover de wet niets zegt. De vergunningen zullen daarom worden aangepast. De Juspol-minister heeft laten weten dat de Gaming Board zal aanvangen met zijn werk en maatregelen zal treffen. De Wet Hazardspelen bepaalt dat de president bevoegd is vergunning te verlenen tot het exploiteren van hazardspelen in speciaal daarvoor ingerichte hotels. Hij mag daarbij voorwaarden en waarborgen stellen. De wet praat dus alleen over hotels. Toegang tot de lokaliteiten, waarin hazardspelen worden uitgeoefend, wordt slechts verleend aan personen, die in het bezit zijn van een bewijs van het plaatselijke hoofd van politie. Dit toegangsbewijs kan worden verleend aan niet-ingezetenen van Suriname en aan ingezetenen van Suriname, die in het gezelschap van niet-ingezetenen bedoelde lokaliteiten wensen te bezoeken en daartoe het verzoek hebben gedaan. Deze gokvergunning is persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar. De president is te allen tijde bevoegd de vergunning vervallen te verklaren, indien naar zijn mening de gestelde voorwaarden niet worden nagekomen.
Volgens de wet is strafbaar hij die opzettelijk aanbiedt of gelegenheid geeft tot hazardspel en dit als bedrijf uitoefent of opzettelijk in een onderneming daartoe deelneemt. Ook is strafbaar hij die opzettelijk het publiek gelegenheid tot hazardspel aanbiedt of geeft of opzettelijk in een onderneming daartoe deelneemt. Ook is strafbaar het deelnemen aan een hazardspel als bedrijf. Er bestaan behoorlijke straffen voor de overtreding van de Wet op Hazardspelen. Het eerste wat opvalt, is dat hazardspelen allen toegestaan zijn in hotels. Daarom zijn casino’s ook opgenomen naast of in een hotel. De minister zegt nu dat een heleboel van die spelen tot hazardspelen kunnen worden gerekend, maar die vinden gewoon in winkels en supermarkten plaats. Naast de Wet Hazardspelen is er ook nog de loterijwet die loterijen regelt. Maar loten en hazardspelen kunnen even verslavend zijn. Daarom moet de wildgroei en de illegaliteit snel worden opgeheven.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: