Emmy Hart geeft dikke zoen voor verbieden kansspelen

2 Emmy Hart geeft dikke zoenDe voorzitter van Rumas, Emmy Hart, zegt dat het voor mensen een vorm van vertier is om zich voor de winkels op te houden. Hoewel veel mensen dit leuk vinden, is er een grote groep die dit als storend ervaart. “Vooral mensen die naar de winkel of voorbij moeten, hebben niet altijd goede ervaringen. Vroeger kwam de politie bij mij in de straat en dan renden de mensen weg, maar dat is toen ik nog erg jong was”, herinnert Hart zich levendig.
Zowel voetbalvelden als recreatiemogelijkheden nemen af, zegt Hart. “Er wordt op voetbalvelden gebouwd. Het is het ministerie van Sport en Jeugdzaken nog niet gelukt om in buurten recreatieplekken te creëren voor jongeren. Als die voorzieningen er waren, dan zouden jongeren veel minder denken aan criminaliteit.” Hart zegt dat het mooie van wat ze zag op Beekhuizen de combinatie van sport- en huiswerkbegeleiding was. Voor Hart is de invulling van het sociaalmaatschappelijk aspect belangrijk. De voorzitter van Rumas geeft daarbij aan dat de rol van politie om controle uit te oefenen ook onmisbaar is. Tijdens een van haar trainingen aan 220 vrouwen kwamen 4 zaken naar voren. Deze waren instructie geven, controle, ondersteuning en grenzen stellen. Voor de controle is de politie erg belangrijk. De ondersteuning moet komen van de mensen uit de buurten. Hart geeft aan dat het ‘grenzen stellen’ haast is verdwenen in Suriname. “Doordat op veel terreinen we onze grenzen hebben verruimd, zitten we nu als ouderen met de gebakken peren.” Ongewenst gedrag wordt tegenwoordig pas als het te laat is gecorrigeerd, maar dan is het te laat. “Als je wacht totdat er probleemgedrag ontstaat, ben je te laat omdat er dan al ‘dingen’ kapot zijn”, verduidelijkt Hart. “Terwijl wanneer er systematisch was gewerkt aan gedragingen en er tijdig was gecorrigeerd, dan zaten we vandaag veel prettiger vanwege een aanzienlijk lagere criminaliteit.”
Hart noemt een ander voorbeeld dat ze op de Antillen zag. “Op Curaçao konden de ouderen gebruikmaken van de recreatieplekken, terwijl overdag de jongeren daar vertoeven.” Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zou zijn plek nog meer moeten innemen, stelt Hart. Zij noemt het geven van huiswerkbegeleiding door het ministerie van Onderwijs een serieuze optie. Als iedereen samen zou werken dan verwacht Hart mooie resultaten voor Suriname, doelend op ook andere ministeries, zoals Justitie. Dat mensen voor de winkels hangen en alcohol drinken, is voor hart een vorm van ongewenst gedrag welke ook de winkeliers aan te rekenen is. In een eerder gesprek met de dc van Commewijne had deze al aangegeven dat het drinken van alcohol voor de deur van winkels niet valt onder de vergunningsvoorwaarden, omdat winkeliers een meeneemvergunning hebben. Alleen voor bars geldt dat mensen alcohol in de zaak kunnen gebruiken. “De controle laat te wensen over. Als de winkeliers wisten dat ze een boete zouden krijgen, dan zou deze situatie zich niet voordoen.”
Dat er een eind komt aan de kansspelen in de winkels is voor Emmy Hart een verlossing. “Ik weet niet wie het gedaan heeft, maar die persoon krijgt van mij een dikke zoen.” De redactie van Dagblad Suriname zegt aan Hart dat het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme daarmee bezig is geweest in samenwerking met het ministerie van Justitie. “Dan krijgen ze een dikke zoen, want de moeders huilen. De kinderen stelen de gelden van de ouders en er wordt geen huiswerk meer gemaakt, omdat men het gokken tot thuis heeft gebracht. Dan wat wil je dat die kinderen doen”, vraagt de oprichter van Rumas. “Het hoger doel is om de Surinaamse jeugd gezond te houden.”
Ondanks alle lofzang is Hart ook onverbiddelijk in haar oordeel. Ze verwijst naar een reactie van een van de ouders die reageerde met de woorden: “a die a porie k’ba now den wan handel”. Nu het een probleemgedrag is geworden, volgen de maatregelen. Hart zegt dat in het begin veel mensen hadden gewezen op de consequenties. Hart gelooft wel dat het mogelijk is om terug te keren naar de normale oude situatie, maar dit zal alleen lukken wanneer er sprake is van ‘controle’ en ‘grenzen stellen’, zegt ze. Ook ten aanzien van de duur van de controle is de voorzitter van Rumas kritisch. “Het moet geen controle van drie maanden zijn, en er zal ook sprake van een sterke sociale controle moeten zijn, want ook de volwassenen moeten weten dat ze een taak hebben om erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd”, zegt Hart tot slot.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: