Surinaamse biodiversiteit koesteren

De VN hebben 22 mei uitgeroepen tot Internationale Dag van de Biodiversiteit. Suriname is een land dat meerdere keren in de recente geschiedenis het wereldnieuws heeft gehaald vanwege zijn zeer uitzonderlijke en rijke biodiversiteit. Er worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt in Suriname, soms meerdere tegelijk. Dan worden de soorten uitgebreid beschreven in internationale berichten. Nationaal gaan we al heel snel over tot de orde van de dag. De buidiversiteit in Suriname is in bedreiging door milieuvervuiling, gebruik van chemicaliën in de landbouw, door illegale jacht en stroperij en door overbevissing. Bij biodiversiteit gaan we al snel over tot het bespreken van het binnenland, maar ook in het urbane gebied is de biodiversiteit in bedreiging. Zo wordt er bijvoorbeeld raak geschoten op bepaalde vogelsoorten in de vroegere agrarische gebieden, zoals de blauwe kepanki’s en de crow-crows. Veel landbouwers hebben een jachtgeweer waarmee dieren die de aanplant bedreigen, worden doodgeschoten. Deze landbouwers schieten ook op grote schaal op vogels. Ook wordt er met de geweren gejaagd in de bossen van Suriname. De bevolking in de voormalige agrarische gebieden, maar in de stad zijn ongevoelig gebleven voor de beperkingen die er op het jagen zijn neergelegd in de Jachtwet en het Jachtbesluit. Dat komt voor een deel omdat men totaal niet bewust is van het bestaan van een jachtkalender of men gelooft er niet in. Surinamers zijn ook bezig om te stropen als middel van bestaan. Er is een markt voor wild vlees, maar die maakt zich geen zorgen over de jachtkalender. Heel zelden wordt door de autoriteiten gemeld dat er boetes zijn betaald of bezittingen in beslag zijn genomen vanwege de illegale jacht of stroperij. Er is de laatste tijd herhaaldelijk gemeld dat er op de stranden van Suriname, openlijk voor de ogen van toeristen, illegaal eieren worden gestroopt van de grote zeeschildpadden. Toeristen en stropers lopen door elkaar op deze stranden. De laatste tijd zijn zulke berichten gemeld, maar komt het niet voor dat bericht wordt dat stropers zijn gepakt. Het gif dat door kleine en grote goudzoekers in de kreken en de natuurlijke waterwegen wordt gedumpt, vergiftigt de vissen. In Nederland is becijferd hoeveel de bijen waard zijn in de landbouwopbrengsten van het land. De bijdrage is becijferd op 1 miljard euro op een totaal inkomen van 6 miljard euro. De bijen zorgen namelijk voor de bevruchting van de gewassen. Er zijn markten in Azië voor bepaalde Surinaamse dieren. Er wordt grif voor delen van deze dieren betaald. De situatie van de Surinaamse jaguars en hun dreigende uitsterving zijn ook in het nieuws gekomen. Een aantal dieren worden in Suriname door uitsterving bedreigd, de regering heeft de middelen en het gemotiveerde personeel noch de matschappelijk middengroepen niet om de Surinaamse biodiversiteit te beschermen. Overbevissing en het vangen van jonge vis of vis buiten het seizoen is ook een probleem. Het probleem van de skalians is nooit opgelost. De regering van Suriname maakt bekend dat de datum van 22 mei uitgeroepen is tot de internationale dag om bewustwording over biodiversiteitissues te vergroten en wel vanaf 2000. Op deze dag werd de tekst van de “Conventie inzake Biologische Diversiteit” aangenomen door de landen van de VN. Het thema van de Internationale Dag voor de Biologische Diversiteit in 2019 is ‘Onze biodiversiteit, ons voedsel, onze gezondheid’. Suriname is in 1996 toegetreden tot deze conventie. Suriname kent geen ministerie van milieu meer en is er daarom geen instantie die verantwoordelijk is voor de biodiversiteit. De regering typeert Suriname als een ‘biodiversity hotspot’. Ons land heeft zich gecommitteerd aan de drie doelen van deze conventie, namelijk: behoud van de biologische diversiteit, het duurzaam gebruik ervan en een eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen opleveren. Dit jaar is het thema met voedsel en gezondheid geformuleerd om de link tussen de voedselproductiesystemen en de gezondheid van de mens en de natuur te benadrukken. Het moet ook bijdragen aan de algemene bewustwording over het realiseren van de gezamenlijke doelen met betrekking tot biodiversiteit, voedselveiligheid, gezondheid en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals mitigatie en aanpassing van klimaatverandering, herstel van ecosystemen, schoner water en uitbannen van honger.
De VN publiceert jaarlijks hoe het gesteld is met de biodiversiteit in de verschillende landen en in de wereld. De laatste publicatie van de conventie geeft aan dat de laatste 100 jaren meer dan 90 procent van de gewassenvariëteit in de landbouw is verdwenen. De helft van de rassen van gedomesticeerde dieren is verloren gegaan en alle 17 belangrijkste visgronden worden nu bevist, gelijk aan of boven duurzame limieten. Voedselproductiesystemen van lokale variëteiten aan voedselgewassen worden bedreigd, inclusief inheemse, traditionele en lokale kennis. Met deze achteruitgang verdwijnt ook de agrobiodiversiteit en heel belangrijke kennis van traditionele medicijnen en lokale gerechten, meldt de regering. Het verlies van diverse menu’s is direct gekoppeld aan ziekte of risicofactoren bij gezondheid, zoals diabetes, obesitas en ondervoeding en heeft een directe impact op de beschikbaarheid van traditionele medicijnen. In de 6de Nationale Rapportage 2019 beweert de Surinaamse regering dat ze hard werkt aan het bieden van gezondere en duurzame voedselproductiesystemen. Is dat wel waar wat de regering vertelt aan de VN? In de visserijsector zouden er technologieën worden toegepast om bycatch duurzaam te managen, waardoor voedselverspilling wordt geminimaliseerd. Ook zijn er bijvoorbeeld in Commewijne activiteiten ontplooid om kinderen op de lagere school te leren over het effect van klimaatverandering op landbouw. Is deze activiteit genoeg? Een pesticidenproject zou zijn uitgevoerd, waarbij er pesticide-inspecteurs zijn getraind om toe te zien op het juiste gebruik van pesticiden. Maar wat doen deze inspecteurs, zijn ze wel in het veld? Welke maatregelen hebben ze getroffen tegen overtreders?

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: