Investeringen energie geconfronteerd met ongekende onzekerheden

2Energie-investeringen geconfronteerd met ongekende onzekerheden1Volgens een nieuw rapport van het International Energy Agency (IEA) hebben investeerders hun investeringen in steenkool drastisch teruggebracht. In de afgelopen drie jaar zijn de investeringen in nieuwe kolencentrales met 75% gedaald. Ook is er, voor de eerste keer sinds de industriële revolutie, een vermindering van de kolencapaciteit over de hele wereld. Tot voor kort hadden mensen steeds meer steenkool gebruikt. Nu is de wereld eindelijk begonnen weg te lopen – nog een teken dat de beste dagen van steenkool er ver achter staan.
Het IEA-rapport World Energy Investment 2019 laat zien dat momenteel in totaal 236 gigawatt (GW) aan steenkoolcentrales wereldwijd worden gebouwd. Dat is nog steeds vrij veel – het equivalent van 740 miljoen zonnepanelen. Het vertrouwen van beleggers is echter afgenomen. In 2015 had de Final Investment Decisions (FID’s) voor de bouw van 88 GW aan kolencentrales ingestemd, maar heeft het in 2018 voor slechts 22 GW toegezegd.
Het merendeel van de nieuwe kolencapaciteit is gepland voor India en China. Ondertussen hebben de EU en de VS deze fossiele brandstof drastisch verminderd, waardoor het totale gebruik met respectievelijk 25% en 40% is gedaald in het afgelopen decennium. En meer en meer centrales zullen moeten worden gesloten. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de CO2-emissiedoelstelling van de Overeenkomst van Parijs, zal de EU al haar kolencentrales tegen 2030 moeten sluiten.
Over de hele wereld zijn kolencentrales verantwoordelijk voor ongeveer 38% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit. Maar ondanks het enorme aantal geplande energiecentrales voor de toekomst, is de snelheid waarmee oude kolencentrales worden ontmanteld nu hoger dan het aantal nieuwe installaties dat online komt. Het IEA zegt dat maar liefst 30 GW aan op steenkool gebaseerde generatoren in 2018 zullen sluiten.
In de afgelopen paar jaar hebben banken, fondsen, steden, universiteiten, religieuze entiteiten en zelfs de erfgenamen van het Rockefeller-fortuin miljarden dollars aan koleninvesteringen onttrokken. Als deze trend zich voortzet, is het slechts een kwestie van tijd totdat de FID’s een grote, dikke nul bereiken. En wanneer dit gebeurt, zal steenkool officieel geschiedenis worden.
De bevindingen suggereren dat steeds meer beleggers willen gaan naar meer duurzame vormen van energie. In het verslag werd echter ook vastgesteld dat, hoewel er nieuwe energie-infrastructuur nodig is om aan de groeiende en robuuste energievraag te voldoen, er onvoldoende kapitaal lijkt te stromen naar energie-efficiëntie en schonere bronnen van levering. Met andere woorden, beleggers zijn voorzichtig.
Energie-investeringen worden nu geconfronteerd met ongekende onzekerheden, met verschuivingen in markten, beleid en technologieën. Maar het komt erop neer dat de wereld niet genoeg investeert in traditionele leveringselementen om de huidige consumptiepatronen te behouden, en ook niet voldoende investeert in schonere energietechnologieën om van koers te veranderen.
De huidige trends in investeringen tonen de behoefte aan krachtigere beslissingen die nodig zijn om het energiesysteem duurzamer te maken. Leiderschap van de overheid is van cruciaal belang om de risico’s voor investeerders in opkomende sectoren te verminderen die dringend meer kapitaal nodig hebben om de wereld op de goede weg te krijgen.
In Suriname is vaker de ambitie geuit om ook meer energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen. De NV Energie Bedrijven Suriname levert elektriciteit die zij zelf opwekt en die zij toegeleverd krijgt van de centrales van Suralco uit Afobakka te Brokopondo en van Staatsolie te Livorno in Wanica. De Suralco levert jaarlijks ongeveer 900 GWh aan energie bij een gemiddeld vermogen van 100 MW. Deze energie wordt volledig gegenereerd met behulp van rivierwater uit het Afobakka stuwmeer in het district Brokopondo. Staatsolie levert de EBS ruim 440 GWh bij een gemiddeld vermogen van ruim 50 MW, waarbij de aandrijfmotoren voor de generatoren zware olie (HFO) als brandstof van Staatsolie gebruiken. De rest van het gevraagde vermogen (ongeveer 45% van het landelijk gebruik) wordt door de EBS zelf opgewekt in de verschillende locaties waar zij centrales heeft staan. De opwekcapaciteit aan de Saramaccastraat nu meer dan 120 MW, terwijl in de overige zeven districten de opwekcapaciteit ruim 35 MW bedraagt. De EBS zelf wekt jaarlijks meer dan 500 GWh elektrische energie landelijk op. Deze energie wordt deels met behulp van diesel en deels met zware olie in de aandrijfmotoren van de generatoren opgewekt. De goedkoopst opgewekte elektriciteit in Suriname komt uit Afobakka.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: