Begrotingen beginnen met rumoer

Na een onderbreking van enkele weken is de begrotingsbehandeling gisteren in DNA voortgezet. De vervanging van de 4 ministers en de zaak van de SPSB waren zoals verwacht de hete hangijzers. Opvallend was de overloop van het lid Waidoe van de PL vanuit een religieuze achtergrond. Maar dit was maanden terug al voorzien en we hebben hierover onze mening ook gegeven. Het is nu alleen bewaarheid geworden en laat het duidelijk zijn: het heeft niets met religie te maken. De vp heeft getracht om meer duidelijkheid te verschaffen over deze zaken zo goed en zo kwaad als hij kon. Er wordt nu gevraagd naar de ontheffing van de directeur van de SPSB en de overige directieleden. Maar what about de raad van toezicht die, ondanks de opmerkingen die 2 jaar terug gemaakt waren in DNA, toch niet strenger is gaan letten op de zaken bij deze staatsbank. Op de website van DNA is de geschiedenis van deze bank in Suriname te lezen. De bank werd ergens in 1880 opgericht en heeft enkele naamsveranderingen ondergaan. De status van de bank is enkele keren bij verordening geregeld en voor het laatst in de jaren ‘70. Dat is de basis van het bestaan van deze bank. In deze wetgeving is de rechtspositie geregeld van de directeuren, de onderdirecteuren en het personeel. We zien dat de minister van Financiën een zware rol heeft in de wetgeving die deze bank instelt. Het is deze minister die de raad van toezicht benoemt. De bank valt organisatorisch onder deze minister. Met betrekking tot de directieleden gaan de regering en de minister. In DNA was er veel heibel met betrekking tot de leningen die door bekende mensen bij de SPSB zijn gesloten. De leningen van de directieleden duiden op conflict of interest. Daarom stelt de wet over de SPSB duidelijk dat de directieleden geen betrokkenheid moeten hebben bij bedrijven. Bij zijdelingse betrokkenheid kan door de vingers worden gekeken alleen als de minister van Financiën daar goedkeuring aan geeft. We gaan ervan uit dat door de minister van Financiën goedkeuring is gegeven aan de directeur om eigenaar te zijn van bedrijven. Van de directeur is bekend dat hij komt uit het bedrijfsleven en bedrijven heeft gehad. De vraag rijst wel of deze zaak die ongeveer 20 miljoen SRD waard is, aangeduid kan worden als de grootste corruptiezaak in Suriname. Er zijn in de periode 2010-2015 affaires geweest waar grotere geldbedragen mee gemoeid waren op bijvoorbeeld het ministerie van OW. Deze zaken zijn nooit onderzocht, de minister werd wel vervangen voordat hij voluit op zijn gezicht zou vallen. Deze ex-minister is nu eigenaar van een voetbalclub en naar verluidt ook van helikopters. Er zijn in de media namen gepubliceerd van mensen die een lening hebben genomen bij de bank. In de media is een zeer interessant artikel verschenen met betrekking tot het recht van privacy aan de ene kant en het recht van meningsuiting in het kader van de corruptiebestrijding aan de andere kant. Geconcludeerd is dat de openbaarheid in deze gevallen voorkeur krijgt boven de privacy van klanten. Bovendien zijn er categorieën klanten van de bank. In principe had de president in deze tijd van politiek oproer persoonlijk in DNA aanwezig moeten zijn om alle kritiek over zich heen te krijgen. Dat is de uitdaging van het presidentschap, dat is het mooie van het besturen. In het heetst van het moment moeten de eindverantwoordelijken ter plekke zijn om de strijd aan te gaan in de ultieme politieke arena. Het is duidelijk dat de regering met de verschillende politieke schandalen in haar maag zit. Het is allemaal het resultaat van een algehele verloedering die zijn kern kent op het kabinet van de president. Beweerd wordt dat wat naar voren is gebracht, slechts het topje van de ijsberg is. Er wordt veel aan zulke taferelen geheim gehouden, ook door de oppositie, omdat er ook bezwaren zijn en affaires zijn waar de oppositie in zou zijn betrokken, in hun periode als coalitie en in hun huidige situatie als oppositie. Het probleem in Suriname is dat iedereen klaagt over corruptie en diefstal, maar dat er vanuit de bevolking er geen zware lobby is om politici te dwingen een anti-corruptiebeleid te voeren. Er wordt steeds incidenteel geklaagd, maar de samenleving heeft geen benul van het fundamenteel verstorend effect van corruptie op de samenleving. Vandaar dat bij opiniepeilingen die bij tijd en wijle worden gehouden, corruptie niet wordt aangehaald als een topprioriteit.
De vp gaf aan in het kader van de SPSB dat het te betreuren is dat dat op schandalige manier privacy is geschonden van klanten. Er is bij de SPSB een onderzoek gaande door twee accountants. Verder zijn er naar het OM stukken gestuurd voor onderzoek en eventuele vervolging. De overheidsrekeningen zijn er ook bij de algemene banken. Niemand is in staat om aan staatsgelden te komen stelt de vp. In de komende periode zullen de zaken duidelijker worden over deze affaire.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: