Stuiptrekkingen laatste jaar regeertermijn

Er is in de laatste dagen heel veel afgekomen op de kiezers en de burgerij vanuit het politiek gebeuren in Suriname. Eerst waren er de openbaringen die door de oppositie zijn gedaan naar aanleiding van bepaalde praktijken bij de SPSB, pal daarna werd aangekondigd dat enkele ministers in deze week nog formeel worden vervangen. Alles heeft te maken met het financieel ondegelijk bestuur waarmee deze regering wordt gekarakteriseerd. Corruptie is van alle tijden in Suriname, de kiezer heeft door een gebrekkig politiek besef en scholing, geen grip daarop weten te krijgen. We hebben eerder vaker gesteld dat het grootste ontwikkelingsvraagstuk van Suriname de corruptie is. Deze corruptie heerst in de publieke sector en ook in de private sector. De schaal waarop deze heeft plaatsgevonden en in het bijzonder de straffeloosheid zijn wel ongekend voor Surinaamse begrippen. Door het huidige regime zijn op het gebied van de corruptie, hoofdstukken geschreven die er niet bestonden. De lat is veel hoger gezet. Voor komende regeerders is het wat gemakkelijker gemaakt. Met een behoorlijk corruptieniveau en verspilling zullen ze nog onder het niveau liggen dat nu is bereikt. We hebben geschreven over de nieuwe rijken die tijdens deze regering zijn ontstaan. Het is ongekend in de geschiedenis van Suriname hoe het hoogste gezag zich bloot heeft gesteld aan beïnvloeding en manipulatie vanuit de gewone man van de straat en de malafide ondernemers in de verschillende districten, aangeduid als de jongens uit het volk. Het hoogste gezag in het land is niet beschermd tegen de oneigenlijke contacten in zijn nieuwe hoedanigheid. Er is dus geweigerd om acht te slaan op de beperkingen die komen vanuit het hoogste executieve ambt van president. Rondom de president is daarom zich een groep malafide ondernemers gaan nestelen, bestaande uit echte ondernemers en snel bekeerde ondernemers en zelfs valse ondernemers die hun geld snel gaan verbrassen aan vermaak. Deze groep zijn de koeparie’s die verhinderen dat Suriname gezond wordt na de zogenaamde financiële crisis. Deze crisis die zich openbaarde vlak na de verkiezingen van 2015 heeft iets te maken met de teruggelopen prijzen van de grondstoffen die we exporteren als hoofditems van de economie (goud, olie), maar de doorslag was toch menselijk handelen en om concreet te zijn het mishandelen van de staatskas door mensen rondom de president. Het is onvoorstelbaar en ongekend in onze geschiedenis hoe rondom deze hoge functionaris personen met een onverzadigbare lust naar gratis geld en staatsmiddelen, zich hebben weten te verzamelen. De betekenis die aan de toevoeging ‘volks’ in Suriname wordt gegeven verschilt van elders in de wereld. In Suriname betekent het dat iedereen die interessant is voor politieke financiering zaken kan doen met de politieke top. Elders betekent deze uitdrukking dat er voorzieningen worden getroffen zodat het leven van de massa, de laagverdieners, de werklozen en de afhankelijken (ouderen, zieken, mensen met een beperking, moeders), beter wordt middels speciaal beleid, niet door zich te mengen met kwaadwillige ondernemers. Dit beleid voor het volk hebben we niet in Suriname gemerkt, omdat het belastinggeld weg is gezogen door de koeparie’s. De financiële crisis van 2015 en de 2-3 jaren erna was dus ‘manmade’, geschapen door menselijk handelen van Surinamers. Miljarden zijn opgesoupeerd, goudvoorraden zijn zelfs verdwenen. Dat maakte dat de teruggelopen prijzen als excuus kon worden gebruikt. In 2010 trad het nieuwe politieke bewind aan met een behoorlijk minderwaardigheidscomplex. Er waren opgekropte gevoelens van politieke onderdrukking. De politieke paria, getergd door externe krachten (vanwege de politieke moorden en drugshandel) en interne krachten, was nu aan zet. Bepaalde politici hebben huilend van blijdschap en zinnend op wraak het gebouw van DNA verlaten. Nu waren zij na lang wachten eindelijk aan de beurt. Dus voordat het voorbij is hebben de heren en dames er geen gras over laten groeien. Er werd gegraaid, ingehaald wat men al die tijd had ontbeerd. Alle technieken van de nieuwe oppositie, ook door de leden die nu de onthullingen doen, werden nagedaan maar wel met een hogere versnelling en in een hoger tempo. De leerling heeft de meesters van het NF zwaar overtroffen. Er zijn economen die regelmatig beweren dat geld niet het probleem is in Suriname. Er zijn over de gehele periode genoeg inkomsten geweest om de basisbehoeften in Suriname niet in gedrang te laten komen. Het had in Suriname nooit zover moeten komen dat er geen pijnstillers en medicijnen aan patiënten worden aangeboden, dat er geen medische verbruiksartikelen zijn, dat er niet genoeg medicijnen zijn, dat de zorg die gegeven moet worden vanuit de basiszorgverzekering, niet kan worden gegarandeerd. Het had ook niet zover moeten komen dat de prijzen van basisgoederen de lucht ingingen. Er zijn genoeg inkomsten, maar er zijn teveel koepari’s onder de volksjongens die ervoor zorgen dat we nauwelijks uit het dal kunnen kruipen. We zien dat de reshuffeling waarvoor het huidig regime berucht is, gewoon doorgaat. Een minister van LVV heeft zijn portefeuille ter beschikking gesteld, maar er is geen vervanger nog voor hem, alhoewel de hengelaars en hengelaarsters druk bezig zijn. Twee ministers die lange tijd op de richel van het toelaatbare en het ontoelaatbare balanceren, zijn nu keihard door de mand gevallen en worden bedankt. De minister van RGB is afgegaan op basis van haar oneerlijk handelen als dc. Waarom de minister van Sozavo is vervangen, is ons niet bekend. Een ingezonden stuk bij de online media heeft een redelijk goede analyse gegeven over de ‘nationale’ benadering van deze politieke constellatie bij het samenstellen van de regering, of beter gezegd de afwezigheid van die benadering. De vervangingen zouden dus daarmee te maken hebben. De kwaliteit van het bestuur is nauw verbonden aan de kwaliteit van het leven in Suriname. Het is te betreuren hoe de corruptie en niet degelijk bestuur ons dagelijks leven zwaar beïnvloeden. Het vernietigend effect van dit alles op de geest van de normale man van de straat is bijvoorbeeld te merken in het verfoeilijk handelen van onze politiebond.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: