Soenderpersad Hanoeman: “Wet levenslange vergoeding ministers opvoeren naar 5 jaren”

Op 10 mei 2019 werd de samenleving wederom geconfronteerd met de berichtgeving over de
zoveelste wijziging in de bemensing van het kabinet. Het betreft de ministers Regilio Dodson,
Patrick Pengel, Cristien Polak en Roline Samsoedien die de weg vrij moesten maken voor de
nieuwe ministers Sergio Akiemboto (Natuurlijke Hulpbronnen), Vijay Chotkan (Openbare
Werken, Transport en Communicatie), André Misiekaba (Sociale Zaken en Volkshuisvesting),
en Rabin Parmessar (Ruimtelijk Ordening, Grond- en Bosbeheer). In de optiek van president
Desiré Bouterse is dit noodzakelijk ter realisatie van de regeringsdoelen.
De onderwijskundige Soenderpersad Hanoeman vraagt zich af welke ‘wonderen’ Suriname nog
te wachten staat in een tijdsbestek van een jaar. In gesprek met Dagblad Suriname
beargumenteert hij dat het reshufflebeleid tot nog toe niets anders heeft bewezen dan een zegen
te zijn voor de ministers; elk ontslag dat voortvloeit nadat een periode van 12 maanden is
gecompleteerd, wordt gehonoreerd met een levenslange vergoeding c.q. voorzieningen voor de
ontslagen minister en diens gezin. Dit is bovendien vastgelegd in de Wet Financiële
Voorzieningen Ministers en Onderministers (S.B. 1988 no. 58 en S.B. 1994 no. 78).
Met deze ‘goudenwet’ in combinatie met de precaire toestand in Suriname is Hanoeman er niet
van overtuigd dat de president de beste bedoelingen heeft met het land. “Er zijn op de valreep 4
ministers vervangen. Hoe kan je nog doorgaan met het vervangen van ministers, terwijl je
bliksemsgoed weet dat dit een verspilling is van ons belastinggeld?” Volgens Hanoeman hoeft
deze ‘goudenwet’ niet geschrapt te worden, echter is het wel cruciaal om het te herzien om
verdere misbruik ervan te voorkomen. Hanoeman stelt dat de dienstbetrekking van 12 maanden
bij de ministers opgetrokken moet worden naar 5 jaren om aanspraak te kunnen maken op de
levenslange gratis vergoeding. “Ik denk dat de huidige president en ook de toekomstige
regeringen dan op een andere manier zouden omgaan met het reshufflebeleid, want reshuffeling
betekent niet om de individuele partijmensen te bevoordelen”, aldus Hanoeman.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: