Oppositie verwacht vandaag antwoord president over SPSB

Mathoera: ‘SPSB maakt geen jaarverslagen’

“Ik heb de stukken gezien en ik kon bijna niet meer slapen. Zo ernstig vond ik het. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen bij de bank.” Zo reageert VHP-assembleelid Krishna Mathoera over het schandaal rondom de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). De afgelopen dagen zijn talrijke documenten van deze bank met namen, rekeningen en bedragen van cliënten op straat beland waaromheen een waas van corruptie hangt. Het kan volgens de ex-politiecommissaris niet dat de normale burger wel voor de consequenties moet instaan wanneer die niet aan zijn schuldverplichtingen bij de bank kan voldoen, maar politieke bonzen aan de andere kant wel met fluwelen handschoenen worden aangepakt. De enige manier om wantoestanden bij de bank dan te identificeren is met data. Echter stelt de volksvertegenwoordiger dat de SPSB geen jaarverslagen maakt. “Interne controle functioneert niet, want het zijn hun eigen mensen. Bij de raad van commissarissen zijn ook eigen mensen gezet, dus er is geen checks and balances. Wanneer klokkenluiders zaken via de vakbeweging en het Openbaar Ministerie onderzocht willen krijgen, dan zou elke verantwoordelijke regering het OM alle ruimte geven door de bankdirecteur een pas op de plaats te laten maken. Uiteindelijk zal dat in het belang zijn van het heel financieel systeem”, aldus Mathoera.
Geen hervatting begrotingsbehandeling zonder antwoord president
Vandaag wordt de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) na enkele weken te zijn uitgesteld, weer hervat. Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien benadrukt tegenover Dagblad Suriname dat deze vergadering niet kan worden hervat zonder een gedegen antwoord van president Desi Bouterse over SPSB. Fractiegenoot Mahinder Jogi en DOE-parlementariër Carl Breeveld hebben het staatshoofd recent hierover nog aangeschreven. Met het ontslag van vier ministers de afgelopen dagen, wordt ook gekeken naar hoe de regering de gestelde vragen in eerste ronde zal beantwoorden. Er waren veel vragen door de oppositie gesteld aan de inmiddels ex-ministers Patrick Pengel, Regilio Dodson, Cristien Polak en Roline Samsoedien.
Exponenten regerende partij kunnen geen onafhankelijk oordeel vellen
De volksvertegenwoordiger is niet te spreken dat Kromosoeto zonder enig gedegen bewijs ertoe over is gegaan om drie werknemers van de bank op non-actief te stellen, omdat zij naar mening van de bankdirecteur ‘klokkenluiders zijn’. Naast het feit dat de Anticorruptiewet klokkenluiders beschermt, moet volgens Mathoera ook rekening worden gehouden dat wanneer iemand in de bankierswereld de klok luidt over mogelijke misstanden, het probleem dan zeer ernstig is. “De diefstal is dus geen probleem voor deze regering, maar de klokkenluiders wel. Deze klokkenluiders hebben hun baan op het spel gezet. Dat doen zij niet zomaar. Wij moeten een onafhankelijke forensische accountant de zaken laten onderzoeken. De regering, de bankdirecteur en de governor van de centrale bank maken deel uit van dezelfde partij, waarvan enkele mensen nu beschuldigd worden. Zij kunnen dus niet als objectief worden gezien. Dat zien wij ook bij Amzad Abdoel. Geen kritische houding tegen de regering, maar constant verdedigen. De hele crisis is ontstaan door de slappe houding van Abdoel en enkele coalitieparlementariërs. Er zou toch geen devaluatie komen?”, aldus Mathoera.
Geen slappe houding tonen
Mathoera hoopt wel dat het onafhankelijk onderzoek uitwijst dat er geen sprake is van malversaties bij de SPSB. “Als het wel heeft plaatsgevonden, moet er dan worden opgetreden. Hij moet niet weer de slappe houding zijn die wij gezien hebben bij corruptiegevallen als Naschoolse Opvang en Carifesta. Het gaat uiteindelijk om geld van het volk. Daarmee moet zuinig worden omgegaan”, aldus de VHP’er.
2016: aandacht gevraagd voor witwaspraktijken bij SPSB
Net als haar collega’s Asiskumar Gajadien en Mahinder Jogi vindt Mathoera ook dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gefaald heeft door niet op tijd aan de bel te trekken bij haar toezicht bij SPSB. “Ik heb eerder in 2016 al aan de bel getrokken met betrekking tot SPSB en de regering was daar debet aan. Het ging om witwaspraktijken waar met toestemming van de regering de SPSB elke dag 2 miljoen euro kon kopen van de cambiohouders, terwijl niemand zich afvroeg van waar dit geld afkomstig was. Nota bene was die koers toen boven de SRD 4, terwijl de SPSB mocht kopen tegen een koers van boven de SRD 5. De CBvS heeft toen ook niet ingegrepen, want het was een klap in het gezicht van het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Politie. Nu zitten wij verbaasd te kijken dat de 19,5 miljoen euro in beslag is genomen door Nederland”, benadrukt Mathoera.
SPSB heeft niets geleerd uit internationale crisis
Mathoera voert aan dat het hier om een heel gevoelige zaak gaat waar heel voorzichtig om mee zal moeten worden gegaan. “Met zijn allen willen wij niet dat er iets gebeurt met het financieel systeem. Wanneer één bank problemen heeft, beginnen de anderen het ook te voelen”, stelt zij verwijzend naar de internationale crisis die een paar jaren geleden in de Verenigde Staten startte. Toen was de oorzaak van de crisis te wijten aan het feit dat banken te veel leningen hadden gegeven, zonder adequate controle of de geldleners in staat waren de schuld terug te betalen. “Met de case van SPSB merken wij dat wij niets hebben geleerd uit die crisis”, aldus de parlementariër.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: