Sham Binda: “Onderzoek CBvS zinloos; bewijzen inzake SPSB spreken voor zich”

Sham Binda
Sham Binda
De bancaire sector in Suriname wordt aan één stuk door gekenmerkt door puinhoop. De aanhouding van de cashmiddelen (€ 19,5 miljoen), afkomstig van de Finabank NV, De Surinaamsche Bank NV en de Hakrinbank NV, geen sprake van transparantie vanuit de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), geen eenduidigheid binnen de sector, beperkingen op de toegang tot de eigen bankrekeningen van klanten, zijn allemaal factoren die het zakendoen met de Surinaamse banken zeer onaantrekkelijk maken. Na de impasse bij de Surichange Bank NV, waarbij de directeur Ajay Surjbalisingh op non-actief is gesteld, is thans aan het licht gekomen dat de staatsbank, de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), eveneens met duistere praktijken bezig is geweest.
Doordat de banken onder toezicht staan van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), bevreemdt het de ondernemer Sham Binda niet waarom die € 19,5 miljoen sinds april 2018 geconfisqueerd is door het Nederlands Openbaar Ministerie. De CBvS heeft getracht om via de Nederlandse advocaat Aldo Verbruggen deze kwestie een andere wending te geven, echter spreken de praktijksituaties boekdelen. In gesprek met Dagblad Suriname beweert Binda dat SPSB aangetoond heeft dat toezicht vanuit de CBvS geen waarde meer heeft. “Wat SPSB betreft is er genoeg bewijsmateriaal uitgelekt. Dan nog wil de CBvS eerst de onderzoeksresultaten afwachten om stappen te ondernemen? De CBvS heeft gefaald.” Binda veronderstelt overigens een link tussen de corruptieve handelingen bij SPSB en de hoge USD-koers. Het betreft circa SRD 20 miljoen dat ontvreemd is. In zijn optiek kan het mogelijk zijn dat die SRD’s op de zwarte markt omgewisseld zijn in USD.
Binda betreurt de ontstane situatie. Het tafereel bij SPSB draagt eveneens bij aan het vergroten van de vertrouwenscrisis bij de banken. New Vision International NV, Stichting Guil, Investment Partners NV en Limbridge NV zijn allemaal in opspraak geraakt. “Het gaat bovendien niet om vreemde namen; de SPSP-directeur Ginmardo Kromosoeto heeft zichzelf en prominente figuren zoals Robert van Trikt en Patrick Pengel bevoordeeld ten koste van de staat. Hoe kunnen er kredieten verstrekt worden zonder dat de afbetaling duidelijk is? Mensen die aangaven hoe geweldig ze het land zouden opbouwen, hebben meegedaan aan de corruptie bij SPSB.” Volgens Binda heeft de gewezen CBvS-governor Glenn Gersie bijgedragen aan dit resultaat. “Toen hij vertrok van CBvS deed men overkomen alsof hij prudent beleid heeft gevoerd. Met al de opgestapelde misstanden constateer ik geen prudent beleid”, aldus CBvS.
KSR

error: Kopiëren mag niet!