President schakelt Justitieminister in voor kwestie Politiebond

President Desiré Bouterse heeft antwoord gegeven op een schrijven welke hij ontving van het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB). Het schrijven van het staatshoofd dateert van 9 mei 2019. President Bouterse heeft de bond laten weten dat hij de minister van Justitie & Politie, Stuart Getrouw, heeft geïnstrueerd de behandeling van deze zaak over te nemen. "Gelet op het urgente karakter van deze kwestie vraag ik u met de behandeling ervan spoed te betrachten en om mij van de bereikte resultaten te informeren’, aldus een passage uit het schrijven van de president aan de minister.
In het voornoemd schrijven aan de president wordt het staatshoofd gevraagd het bestuur van de politiebond te ontvangen. Dit als gevolg van een algemene ledenvergadering van de SPB waarbij er een motie is aangenomen welke het bondsbestuur opdraagt met de werkgever aan tafel te gaan. De nadruk is daarbij gelegd op het verkrijgen van meer duidelijkheid over het insluitbeleid van politieambtenaren en de drie thans vastzittende agenten naar aanleiding van een recent voetbalincident.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: