Gajadien: ‘Nationale criminele bende heeft huisgehouden bij SPSB’

Asiskumar Gajadien
Asiskumar Gajadien
Case SPSB grootste nationale corruptiezaak

De grootschalige corruptieve handelingen binnen de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) kunnen volgens VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien aangeduid worden als ‘de grootste nationale corruptiezaak in Suriname’. “Het gaat niet alleen om werkrekeningen van Financiën waar dagelijks 3 tot 4 miljoen op gestort wordt, maar om een nationale criminele bende die huis heeft gehouden bij de SPSB door miljoenen te trekken. Erger nog, onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname”, zegt de VHP’er aan Dagblad Suriname. Gajadien, lid van de vaste parlementaire commissie Financiën, is één van de personen die reeds vòòr de onthulling van Vakcentrale C-47 al bezig was informatie over misstanden bij de bank te verzamelen. Samen met Dagblad Suriname bekijkt hij de gelekte documenten over de vermeende grootschalige corruptie en fronst hij ook zijn wenkbrauwen over de klinkende namen die op de lijst voorkomen.
Klinkende namen
Als eerste valt gelijk de naam op van SPSB-algemeen directeur Ginmardo Kromosoeto en de aan hem gelieerde Investment Partners NV en New Vision International NV. Op gegeven moment meldt Robert P. zich aan als vertegenwoordiger van deze twee NV’s. Uiteindelijk blijkt ook dat de bestanden op mysterieuze wijze in één keer worden opgeheven. Bevriende natuurlijke- en rechtspersonen blijken uit de documenten in de gelegenheid te zijn gesteld om ongelimiteerd rood te staan op hun girorekeningen door als zodanig te trekken op hun rekeningen, dit ook ten laste van de staatsmiddelen. Opvallend is dat grote bedragen doorstromen naar rekeningen van verschillende politieke toppers.
Ook Limebridge Holding NV van CBvS-governor Robert van Trikt komt voor op de lijst. In twee gevallen worden stichtingen genoemd, waaronder de naam van parlementariër Oesman Wangsabesari ook valt. Het gaat om de stichtingen Guil en Aanvaardbaar. Of deze personen inderdaad strafbare handelingen hebben gepleegd, zal pas na onderzoek van een forensische accountant blijken. “Alla Srananman mus sabi pe den man moni beng go”, benadrukt Gajadien. Hij had in 2014 ook zijn vermoedens uitgesproken over de monetaire financiering die toen in alle geheim gaande was. “Via het drukken en in omloop brengen van geld via de SPSB. Het is weer bewezen dat het een feit is. Ook in die tijd is bewezen dat de CBvS dit heeft toegestaan. De toenmalige governor, nu minister van Financien, moest toen ook buiten functie gesteld worden”, stelt hij.
Kromosoeto handelde pakketten aan mandirs en moskeeën zelf af
De volksvertegenwoordiger is niet te spreken dat Kromosoeto zonder enig gedegen bewijs ertoe over is gegaan om drie werknemers van de bank op non-actief te stellen, omdat zij naar mening van de bankdirecteur ‘klokkenluiders’ zijn. Volgens Gajadien zouden klokkenluiders volgens de Anticorruptiewet juist beschermd moeten worden. Uitgaande daarvan concludeert hij dat Kromosoeto nu al een strafbaar feit heeft gepleegd. “Of zij of anderen de informatie naar buiten hebben gebracht, moet nog bewezen worden. De handeling geeft al aan dat de directeur het accent probeert te verschuiven. Wanneer deze zelfde SPSB-directeur pakketten aan mandirs (Hindoetempels) en moskeeën zelf afhandelde, dan weet je dat het niet goed ging. Wanneer een muur geschilderd moest worden en een bekende zanger in Wanica optreedt op politieke podia en daarvoor SRD 250.000 declareert. Als je ziet hoe bepaalde bedrijven geld doneren en gewoon ermee rondstrooien, dan weten wij nu dat het deze middelen zijn. Wanneer wij al geruime tijd niet begrijpen hoe het mogelijk is dat voedselpakketten onder de kostprijs worden gekocht, dan hebben wij nu het antwoord. Wanneer een aannemer bijkans SRD 60 miljoen declareert voor werkzaamheden die niet eens een 3 tot 4 miljoen kosten, dan weet u welke ravage er binnen ons financieel circuit verricht is. Dit alles draagt bij aan de chaotische situatie bij de banken”, aldus Gajadien. Hij eist dat Kromosoeto op non-actief wordt gesteld gedurende het onderzoek.
Onderzoek nodig naar handelingen CBvS
In zijn ogen heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gefaald door niet te handelen conform de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011. “Eerder heb ik in het parlement, toen nog onder leiding van Glenn Gersie, gezegd dat het aan het gefaalde toezicht van de CBvS heeft gelegen dat de DSB-bank enorme verliezen heeft geleden. Ten tweede vind ik de verklaring van de CBvS erg vreemd. Er zou een onderzoek moeten komen naar de handelingen van de CBvS, want eigenlijk lijkt het erop alsof ons heel financieel systeem corrupt is geworden”, benadrukt de politicus. Hij is daarom blij dat de Vakcentrale C-47 het Openbaar Ministerie geadieerd heeft om een diepgaand onderzoek te doen naar de vermoedelijke corruptieve handelingen bij de SPSB. “Ik neem aan dat het onderzoek ook heel snel zal plaatsvinden. Als de regering nu binnen 1 tot 2 dagen niet handelt, wil dat zeggen dat zij willens en wetens ook deel is van deze grootste nationale schande”, aldus de politicus.
SPSB-bank moet onder curatele
Als de CBvS nu een onderzoek instelt conform de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011, dan zou volgens de parlementariër nu het geheel directieteam van SPSB ontlast moeten worden. “De hele bank zou dan in feite onder curatele gesteld moeten worden. Maar de CBvS gaat dat niet doen, omdat zij vermoedelijk al die tijd alles heeft toegestaan. Het is een opgezette zaak waarbij zelfs verkavelaars in staat waren met overheidsmiddelen huizen te bouwen en zogenaamd leningen te nemen en deze achteraf af te boeken. Alles zou genoteerd en geregistreerd moeten staan bij de CBvS, maar waarom is dat niet gebeurd?”, aldus de VHP’er.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: