Minister Ferrier wil meertaligheid als keuzevak binnen basisonderwijs

Minowc-minister Lilian Ferrier
Minowc-minister Lilian Ferrier
Het beheersen van vreemde talen wordt op de arbeidsmarkt zeer gewaardeerd. Ook in privésfeer zorgt meertaligheid voor een zekere mate van binding tussen personen. In de optiek van Onderwijsminister Lilian Ferrier begint de taalontwikkeling in de jeugdjaren, grotendeels vóór het vijfde levensjaar van een kind. Om die reden acht zij het van belang dat het basisonderwijs meertaligheid incorporeert in het curriculum, waarbij de vreemde talen de status moeten hebben van een keuzevak en geen verplicht vak. Naar zeggen van de minister worden de mogelijkheden hiertoe bekeken. Ook tijdens de driedaagse nationale dialoog over onderwijshervorming werd het accent gelegd op de meertaligheid binnen het onderwijs.
“Waarom speciaal Engels en Spaans alleen?”
“Wat we willen, is niet alleen Portugees, maar ook Spaans en Chinees als keuzevak. Niemand kan me zeggen waarom speciaal Engels en Spaans verplicht zijn op de scholen en de andere talen niet”, accentueerde Ferrier tijdens de lezing van de Braziliaanse ambassade in verband met de Internationale Dag van de Portugese Taal en Cultuur. Dit vond plaats op maandagavond in de conferenceroom van de University Guesthouse. De minister is van mening dat er in de diverse gebieden van Suriname er een bepaalde voorkeur is voor taal, waarmee men rekening dient te houden. “De mensen van Marowijne bijvoorbeeld kunnen veel meer hebben aan het Frans in vergelijking met de mensen van Brokopondo en Apoera. De meertaligheid is belangrijk, maar de voorkeur voor een vreemde taal moet een keuze zijn. En wij buigen ons nog steeds daarover”, liet de minister merken.
Rol van Brazilië in Latijns-Amerika
Het antwoord van de minister over de vreemde taal als keuzevak vloeide voort nadat een der aanwezigen een voorstel poneerde om de Portugese taal als verplicht vak te introduceren op de basisscholen en/of voj- en vosscholen. “Als we praten over de regionale integratie van Suriname met Latijns-Amerika/ Zuid-Amerika, kunnen wij er niet aan ontsnappen dat Portugees een grotere rol zal spelen in het dagelijks leven van de Surinamer. De rol van Brazilië in Latijns-Amerika wordt gekenmerkt door de grote industriële ontwikkeling. We zien namelijk dat de handelsrelatie tussen Suriname en Brazilië eentje is die steeds verder groeit, waardoor Portugees tot een verplicht vak kan uitgroeien”, luidde een opmerking uit de zaal.
Behoefte aan Braziliaanse tv-programma’s op Surinaamse beeldbuis
Aangezien de meertaligheid thans geen deel uitmaakt van het curriculum op de basisscholen, suggereerde de minister aan de Braziliaanse ambassadeur, Laudemar Aguiar, om Braziliaanse tv-programma’s te vertonen op de Surinaamse beeldbuis ter ontwikkeling van de Portugese taal bij vooral kinderen. Volgens Ferrier werd er indertijd op STVS een Portugees programma vertoond, waardoor kinderen op een gegeven moment ook die taal gingen spreken. De Braziliaanse ambassadeur stelde de suggestie van de minister tijdens de interactieve bijeenkomst op maandagavond op prijs en deelde mee dat hij er zeker werk van zal maken om de Braziliaanse tv-programma’s in Suriname te vertonen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: