Klachtenbureau voor bepaalde categorie verzekerden alleen?

Onlangs werd op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid het klachtenbureau voor Bazo- en BZV-verzekerden geopend. De categorieën die geen premie bijdragen voor het verkrijgen van zo’n kaart, mogen gaan klagen. De eerste vraag die mij te binnen schiet is: mogen andere categorieën/betalende verzekerden niet klagen dan? Onze beleidmakers hebben het voor deze categorie verzekerden mogelijk gemaakt dat zij zonder nog maar een cent bij te dragen, gebruik mogen maken van medische voorzieningen. De vraag is nog altijd of met deze maatregel het inderdaad veel beter gaat met de gezondheid van deze groep. In de praktijk verloopt het geheel anders. Vele van de verzekerden hebben een goed betaalde job in de informele sector, wat notabene buiten het vizier van de belastingen gebeurt.
Zelfs 60-plussers zijn nog actief in het arbeidsproces, verdienen geld doch dragen niets bij aan premie. Deze groep lijdt vaak aan een chronische ziekte (hoge bloeddruk/suiker-, hartziekte). Doordat zij druk bezig zijn met het verrichten van arbeid kunnen/willen zij niet de tijd vrijmaken voor een regelmatig bezoek aan de arts en houden zich ook niet aan de nodige gezondheidsregels. Zij hebben haast, wensen niet te wachten op hun beurt, komen niet op afgesproken tijden en nemen hun voorgeschreven medicatie niet op tijd in (therapieontrouw). Het is juist deze groep bij wie de chronische aandoening verergert en op den duur veel meer en veel duurder gezondheidszorg nodig hebben.
De groep van 0 tot 16 jaar baart ook veel zorgen. Deze groep staat onder begeleiding van ouders, dus volwassenen. Volwassenen die maar niet beseffen hoe belangrijk preventie is. Kinderen worden volgepropt met fastfood. Op het ochtend spreekuur komen ouders met hun kind met in de ene hand een fles cola en in de andere een snack. Hoe gezond kan dat zijn? Boosheid ontstaat bij vele ouders als hen hierop wordt geattendeerd. De dokter is lastig, zegt men. Van de groep aangeduid als BZV (17-59) wordt verondersteld dat het grootste deel, deel uitmaakt van het arbeidsproces. Velen geven aan niet over een baan te beschikken, hebben dus een BZV-kaart maar zijn buiten het vizier van de belastingen wel betrokken bij het arbeidsgebeuren. Ook zij verdienen geld, doch dragen geen premie af.
Is dit wel eerlijk tegenover de ambtenaar? De ambtenaar, die werkt, verplicht premie betaalt voor ziektekosten en nota bene belastingen afdraagt. Deze categorie (17-59) zou ook veel meer aan preventie moeten doen. Helaas zien we het nauwelijks/niet gebeuren. Fastfoodrestaurants zitten vol. Er wordt nauwelijks bewogen. Voor elke kleine aandoening wensen zij een verwijzing naar de medische specialist. De arts die met zijn/haar hart op de juiste plaats de geneeskunde beoefent, wordt niet gerespecteerd. Zolang er wordt overgegeven aan de grillen van dit soort polibezoekers is de arts de beste die er maar wezen mag. Mijn vraag is dan ook: wie moeten er naar het klachtenbureau?
De Baxo/BZV of de arts met het hart of de juiste plaats?
Aan de lieve beleidmakers kan ik gerust mededelen dat met het verstrekken van gratis ziektepasjes de gezondheid van de gemiddelde burger niet vooruit is gegaan (zie krantenartikelen o.a. m.b.t. toename obesitas in ons land en daarmee dus stijging van het aantal mensen met chronische ziekten). Er is veelal toename van ziekten door het verkeerde gedrag van de mens. Preventie in de gezondheidszorg is zoek. Verspilling in de gezondheidszorg is groot. Als huisarts met het hart op de juiste plaats vraag ik vanuit deze plaats de aandacht van onze beleidsmakers.
Gratis verzekering is niet voldoende of goed. Mentaliteitsombuiging is hard nodig! Aan het volk vraag ik het volgende: Denk aan uw gezondheid. De verantwoording van uw gezondheid ligt in eigen handen. Heb vertrouwen/geloof in de goede artsen. Laat u leiden door de goede artsen. Volg de instructies. Wees therapietrouw.
Ik dank u voor het lezen van dit artikel en hoop dat er in de nabije toekomst ook een bureau wordt opengesteld voor artsen, die hun beklag met betrekking tot patiënt mogen doen. Misschien een tuchtcollege voor patiënten?
Stichting J&M Medical Mall
Drs. M.S. Mohunlol-Lalji

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: